Målstyrning

Nyckeln till produktiva och engagerade medarbetare

Stärkt handlingskraft. Nöjdare medarbetare.

Att som medarbetare känna till, förstå och kunna omsätta organisationens övergripande mål till en egen handlingsplan har bevisat stor effekt på såväl produktivitet som medarbetarnöjdhet. Men att framgångsrikt implementera målstyrning är komplext.

Vi har lång erfarenhet av att etablera strukturer och arbetssätt för fungerande målstyrning i olika verksamheter och erbjuder experthjälp med allt från strategiarbete på ledningsnivå till målformulering och stöd för genomförande på operativ nivå.

”I en situation där vi ”ärvt” våra mål, har vi nu fått hjälp att formulera dem på ett sätt så att vi känner att de är VÅRA mål, vilket har bidragit till större engagemang och drivkraft i vårt arbete”

Svensk myndighet

”Med hjälp av På har vi fått till både en bra struktur och ett bra arbetssätt kring målstyrning. Nu finns en tydlig röd tråd och vi har alla med på tåget!”

Branschorganisation

Vi tar dig i mål

Framgångsrik målstyrning handlar om att ena medarbetare kring era viktigaste prioriteringar och frigöra maximal handlingskraft mot just dessa. Vilka krav ställer det på er som organisation?

Att implementera målstyrning innebär ofta ett förändringsarbete i många dimensioner. För att målstyrningen ska fungera krävs bland annat:

  • Att medarbetarna har förmåga att skapa tydliga, mätbara och inspirerande mål
  • En styrstruktur som tydliggör prioriteringar och kopplingar mot övergripande mål
  • Beteendet att omsätta mål till handling och aktiviteter, som utgör arbetsvardagen
  • En kultur där era medarbetare utmanas, drivs och belönas av att uppnå mål

Resan mot att åstadkomma god målstyrning kan vara frustrerande, tidskrävande och utmanande. Men det behöver den inte vara. Vi har lång erfarenhet av att stötta organisationer i sitt förändringsarbete och kunskap kring relevanta ramverk och metoder för målstyrning; bland annat effektkedjor, SMARTA mål, Balanced Scorecards och Objectives & Key Results (OKR). Vi har även vanan att leda och coacha praktiskt arbete kring uppföljning, mätning och statusrapportering.

Ta stöd av oss när ni vill lyckas med er målstyrning – hela vägen från behovsanalys till löpande stöd. Fyll i formuläret nedan och påbörja er resa mot en mer handlingskraftig och engagerad arbetsplats.

Kontakta På AB

Artiklar kopplade till området målstyrning

Artikel - Målstyrning Artiklar
Vet dina medarbetare hur de ska prioritera sin tid för att på bästa sätt bidra till er framgång?