Balansera digitaliseringens behov av stabilitet och flexibilitet

pm3 är en styr- och samverkansmodell för att balansera stabil leverans med effektiv verksamhetsutveckling

Våra tjänster Styrning med pm3

Vi gör det enklare för våra kunder att nå sina mål.
Vi tar styrning från modell till realisering och
får det att fungera i praktiken.

Vad är pm3?

pm3 är en styr- och samverkansmodell som stärker organisationers verksamhetsutvecklingsförmåga och hjälper organisationer att balansera stabil leverans med effektiv verksamhetsutveckling. 

Verksamhetsfokus för att lyckas med digitalisering

En tvärfunktionell styrning av både förvaltning och utveckling som sker utifrån ett verksamhetsperspektiv, gör det möjligt att lyckas med digitaliseringsuppdraget.

Formaliserad samverkan ger ökat värde

Samverkan ger smartare, mer effektiva lösningar som leder till ökat kundvärde.

Ökad förmåga att realisera strategier

När det finns en samsyn kring hur organisationen ska styra och samverka, förbättras möjligheterna att kontrollera riktning, hastighet och tillvägagångssätt kring det man vill uppnå.

Vilka är vi? Om På AB

Vi gör skillnad för dem som gör skillnad

Vi är ett 20-tal kunskapstörstande och nyfikna konsulter. Vi drivs av att se våra kunder lyckas med sina förändringar, på riktigt. Med flera decenniers erfarenhet av att skapa hållbar styrning och samverkan, gör vi det komplexa enklare för dig.

Läs mer om oss

Aktuellt

Event
Extra webinar 16/12: Vad innebär en modern tillämpning av pm3?
Artiklar
Digital pm3 nätverksträff 9/12 2021
Event
Webinar 30/11: Vad innebär en modern tillämpning av pm3?
Event
Digital pm3 nätverksträff 14/10 2021
Event
Extra webinar 16/12: Vad innebär en modern tillämpning av pm3?
Event
Webinar 30/11: Vad innebär en modern tillämpning av pm3?
Event
Digital pm3 nätverksträff 14/10 2021
Event
Digital pm3 nätverksträff 17/6 2021
Artiklar
Digital pm3 nätverksträff 9/12 2021
Artiklar Event
Digital pm3 nätverksträff 15/12 2020
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artikel - Organisation- och verksamhetsstyrning Artiklar
Riksrevisionens rapport ”Föråldrade it-system…” -en ögonöppnare!
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
De små stegens kraft
Övrigt
Hållbarhet på flera olika plan – Breakit Impact Challenge
Övrigt
Nya tider – ny webbplats!

Referenser