Balansera digitaliseringens behov av stabilitet och flexibilitet

pm3 är en styr- och samverkansmodell för att balansera stabil leverans med effektiv verksamhetsutveckling. Modellen är framtagen och ägs av konsutföretaget På AB.

Styrning med pm3 På:s övriga tjänster

Beställ modellbeskrivning 2023 >>

Aktuella utbildningar >>

Vi bidrar till ordning och reda i våra kunders digitaliseringsresor

pm3-modellen

pm3 är en styr- och samverkansmodell som stärker organisationers verksamhetsutvecklingsförmåga och hjälper organisationer att balansera stabil leverans med effektiv verksamhetsutveckling. pm3 kan tillämpas  för många olika syften och ska alltid anpassas efter varje organisations behov; ingen bra tillämpning är den andra lik!

Arbete med hjälp av pm3 blir framgångsrikt och når önskat resultat när:

Modellen anpassas - en unik tillämpning tas fram

Digitaliseringens framfart har skapat nya frågor att hantera och ökat behovet av en styr och samverkans struktur för att komplettera linjen. Organisationen behöver göra aktiva val till grund för sin unika tillämpning av pm3 modellen. 

Den unika tillämpningen verkligen används

En modell blir så bra som dess tillämpning - om tillämpningen används. Framgångsfaktorerna i dag är en mix av styrning och ledarskap samt tydlighet kring vad strukturen ska leverera och generera för värde. Styrningen blir inte bättre än hur vi agerar och verkar!

Tillämpningen löpande utvecklas med verksamheten

En styr- och samverkans struktur kan bara vara relevant och framgångsrik om den utvecklas i takt med behoven hos den verksamhet den stödjer. 

Det är vi som är På

Vi är ett konsultföretag med många år på nacken. Förutom att vi har utvecklat och äger pm3 hjälper vi våra kunder med alla steg inom styrning och samverkan på strategisk och taktisk nivå: från analys och design, till aktivering och förbättring.

Våra medarbetare är både erfarna och ödmjuka och drivs av nå resultat. De har erfarenhet från bland annat verksamhetsutveckling, metodstöd, förändrings- och projektledning, och är certifierade i SAFe, pm3, ITIL, ADKAR och PPS. 

Läs mer om oss

Aktuellt

Event
Digital nätverksträff 15 juni 2023
Event
Webinar den 30 mars om prioritering
Event
Webinar den 18 april om prioritering
Event
Digital pm3 nätverksträff 21 mars 2023
Event
Digital nätverksträff 15 juni 2023
Event
Webinar den 30 mars om prioritering
Event
Webinar den 18 april om prioritering
Event
Digital pm3 nätverksträff 21 mars 2023
Artiklar Event
Digital pm3 nätverksträff 15/12 2020
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artikel - Organisation- och verksamhetsstyrning Artiklar
Riksrevisionens rapport ”Föråldrade it-system…” -en ögonöppnare!
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
De små stegens kraft
Artiklar
Vilket är din organisations nästa steg för att fortsätta vara relevant för dem ni är till för?
Övrigt
Hållbarhet på flera olika plan – Breakit Impact Challenge
Övrigt
Nya tider – ny webbplats!