Samverkan och styrning med hjälp av pm3

I vårt arbete kombinerar vi vår spetskompetens inom pm3 med andra modeller
och ramverk och får på det viset helheten att fungera hos våra kunder.

Klicka för att läsa mer om de olika områdena

På i Stockholm AB

På grundades 1997 i syfte att skapa förutsättningar för en affärsmässig syn på förvaltningsverksamhet och förvaltningsstyrning. Vi är organisationskonsulter inom styrning och ledning som fokuserar på att skapa samverkan mellan verksamhet och it.

Vårt arbete utgår från beprövade och kända metoder och modeller, framförallt pm3 som ägs och förvaltas av oss. Med hjälp av forskning och praktisk erfarenhet utvecklas pm3 ständigt tillsammans med våra utbildningar, konsulttjänster, metoder och verktyg.