Den digitala verkligheten i ständig förändring

Genom hållbar styrning och samverkan ökar du dina möjligheter till förändring utan att förlora momentum

Våra tjänster Styrning med pm3

Vi gör det enklare för våra kunder att nå sina mål. Vi tar styrning från modell till realisering och får det att fungera i praktiken.

Vad är pm3?

pm3 är en styrmodell med sin grund i systemförvaltningen, som över tid utvecklats till en modell som används för styrning av förvaltning och verksamhetsutveckling i stort.

Verksamhetsfokus för att lyckas med digitalisering

En tvärfunktionell styrning av både förvaltning och utveckling som sker utifrån ett verksamhetsperspektiv, gör det möjligt att lyckas med digitaliseringsuppdraget.

Formaliserad samverkan ger ökat värde

Samverkan mellan verksamhets- och it-parter ger smartare, hållbara lösningar som leder till ökat kundvärde.

Ökad förmåga att realisera strategier

När det finns en samsyn kring hur organisationen ska styra och samverka, förbättras möjligheterna att kontrollera riktning, hastighet och tillvägagångssätt kring det man vill uppnå.

Vilka är vi? Om På AB

Vi gör skillnad för dem som gör skillnad

Vi är ett 30-tal kunskapstörstande och nyfikna konsulter. Vi drivs av att se våra kunder lyckas med sina förändringar, på riktigt. Med flera decenniers erfarenhet av att skapa hållbar styrning och samverkan, gör vi det komplexa enklare för dig.

Läs mer om oss

Aktuellt

Event
Eftermiddagsseminarium och mingel 13/11
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
De små stegens kraft
Artiklar Övrigt
Hållbarhet på flera olika plan – Breakit Impact Challenge
Event
pm3 nätverksträff 12/9 2019 – heldag
Event
Eftermiddagsseminarium och mingel 13/11
Event
pm3 nätverksträff 12/9 2019 – heldag
Event Passerat
pm3 nätverksträff 7/5 2019 – halvdag
Event Passerat
pm3 nätverksträff 19/3 2019 – heldag
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
De små stegens kraft
Artiklar Övrigt
Hållbarhet på flera olika plan – Breakit Impact Challenge
Artiklar
Vilket är din organisations nästa steg för att fortsätta vara relevant för dem ni är till för?
Artikel - Målstyrning Artiklar
Vet dina medarbetare hur de ska prioritera sin tid för att på bästa sätt bidra till er framgång?
Artiklar Övrigt
Hållbarhet på flera olika plan – Breakit Impact Challenge
Övrigt
Nya tider – ny webbplats!
Övrigt
Maria Nelsson ny VD hos På AB

Referenser