Balansera digitaliseringens behov av stabilitet och flexibilitet

pm3 är en styr- och samverkansmodell för att balansera stabil förvaltning med effektiv verksamhetsutveckling. Modellen är framtagen och ägs av konsutföretaget På AB.

Styrning med pm3 På:s övriga tjänster

Vi hjälper er att skapa ordning och reda på digitaliseringsresan

Stärk förmågan att utvecklas

pm3 är en styr- och samverkansmodell som stärker förmågan att utveckla verksamheten. Den hjälper organisationen att balansera stabil leverans och utveckling. Pm3 kan tillämpas för olika syften och ska alltid anpassas efter varje organisations behov. Ingen tillämpning är den andra lik och arbetet blir framgångsrikt när: 

Modellen anpassas - en unik tillämpning tas fram

Digitaliseringens framfart har skapat nya frågor att hantera och ökat behovet av en styr och samverkans struktur för att komplettera linjen. Organisationen behöver göra aktiva val till grund för sin unika tillämpning av pm3 modellen. 

Den unika tillämpningen verkligen används

En modell blir så bra som dess tillämpning - om tillämpningen används. Framgångsfaktorerna i dag är en mix av styrning och ledarskap samt tydlighet kring vad strukturen ska leverera och generera för värde. Styrningen blir inte bättre än hur vi agerar och verkar!

Tillämpningen löpande utvecklas med verksamheten

En styr- och samverkans struktur kan bara vara relevant och framgångsrik om den utvecklas i takt med behoven hos den verksamhet den stödjer. 

Det är vi som är På

Vi är ett konsultföretag med många år på nacken. Förutom att vi har utvecklat och äger pm3 hjälper vi våra kunder med alla steg inom styrning och samverkan på strategisk och taktisk nivå: från analys och design, till aktivering och förbättring.

Våra medarbetare är både erfarna och ödmjuka och drivs av nå resultat. De har erfarenhet från bland annat verksamhetsutveckling, metodstöd, förändrings- och projektledning, och är certifierade i SAFe, pm3, ITIL, ADKAR och PPS. 

Läs mer om oss

Aktuellt

Artikel - Organisation- och verksamhetsstyrning Artiklar
Förändringsledning i en tid av förändring
Artikel - Förvaltningsstyrning Artiklar
5 tankar om pm3 som förvaltningsstyrningsmodell
Event Passerat
Digital nätverksträff 19 mars 2024
Event Passerat
Webbinarium 7 mars: Tvärfunktionell målstyrning
Event Passerat
Digital nätverksträff 19 mars 2024
Event Passerat
Webbinarium 7 mars: Tvärfunktionell målstyrning
Event Passerat
Digital nätverksträff 5 december 2023
Event Passerat
Digital nätverksträff 12 oktober 2023
Artikel - Organisation- och verksamhetsstyrning Artiklar
Förändringsledning i en tid av förändring
Artikel - Förvaltningsstyrning Artiklar
5 tankar om pm3 som förvaltningsstyrningsmodell
Artikel - Förvaltningsstyrning Artiklar
Riksrevisionens rapport ”Föråldrade it-system…” -en ögonöppnare!
Artiklar
Vilket är din organisations nästa steg för att fortsätta vara relevant för dem ni är till för?
Inga inlägg hittades