INSPELAT WEBINAR FÖR STOCKHOLM STAD 
December 2022

En modern tillämpning av pm3

På:s VD Johan Fransson bjöds in för att under 1 timme konkret guida i vad pm3 är i dag - och hur en modern tillämpning på olika sätt kan stödja Stockholm stads verksamheter med frågor som uppstår i digitaliseringens framfart.

Jag kommer under den här timmen att, efter Stadens önskemål, prata om både pm3, digitalisering och portföljstyrning. Det är i vanliga fall en 12 dagars utbildning som jag ska försöka sammanfatta och ge er en överflygning av och introduktion till.

Johan Fransson

Målsättningen är att du som tittar på webinaret skall få:
- En kort men aktuell bild av vad pm3 är i dag och förståelse för varför och hur en modern tillämpning av pm3 kan skapa värde i en organisation
- Tankar kring de krav som digitaliseringen medför
- Bli inspirerad och uppleva stor igenkänningsfaktor i de utmaningar och möjligheter som presenteras

KONTAKTA PÅ AB FÖR FRÅGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION

Avrop av stöd, utbildningar och tjänster kan göras via befintliga kanaler, för mer information kontakta:
Johan Fransson, På i Sverige AB 
076-7894141 eller johan.fransson@pm3.se
eller
Susanne Nyqvist, Stockholm Stad
076-1229830 eller susanne.x.nyqvist@stockholm.se