Webinar: Förverkliga era strategier och skapa affärsnytta

Enligt Harvard Business review  menar 80 % av 400 globala CEOs att deras största utmaning är förmågan att genomföra strategin, inte i dess kvalitet. Svårigheterna uppstår när stora delar av organisationen, både verksamhet och it, ska involveras i genomförandet i flera olika arbetsformer som projekt, förvaltning och linje. Vår syn är att portföljkontor för projekt och förvaltning behöver utökas med kompetens inom åtminstone målnedbrytning och effekthemtagning utifrån en dynamisk strategi. Att endast fördela strategiska mål över linjecheferna och deras silos leder varken till styrbarhet eller samverkan.

Utöka ansvaret och kompetensen och få en ökad leveransförmåga

Portföljkontoret kan alltså ta ett än större stödjande ansvar som SRO i att hålla ihop helheten, från stöd för samverkan vid formuleringen av rätt strategier ända till realiseringen av affärsnyttor. SRO som funktion har ett utökat ansvar att stötta i fångandet av omvärldens behov och att öka leveransförmågan med fokus på levererat värde genom förändringsledning. Kortfattat handlar detta om en snabbfotad agil portföljstyrning.

Välkommen till ett webinar där Pia Olsson och Erik Wiberg berättar mer om hur portföljstyrning och SRO hjälper organisationen att förverkliga sina strategier.

När: 4 maj, 08.15 – 09.00

Anmäl dig till webinariet senast den 2 maj.

Har du några frågor, så hör gärna av dig: info@pm3.se

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.