Är portföljstyrning lösningen på allt? 

 

Att prata om digitalisering och digitaliseringsresor börjar nästan bli uttjatat men trots det har många fortfarande inte kommit så långt eller nått de resultat som planerats.


Är det vårt sätt att styra resan som är problemet och vad är i så fall alternativen?
Oavsett vilken trend vi väljer att följa, vilken modell eller ramverk vi väljer att anamma - måste arbetet med att anpassa vår styrning till den egna organisationens utveckling vara ständigt pågående för att nå resultat.

Välkommen att delta på webinar tisdag den 25:e oktober kl. 8.00 - 9.00.
Johan Fransson, VD för På AB, ger sin reflektion över:
- varför så många digitaliseringsresor går trögt
- hur aktiva återkommande val för att anpassa styrningen blir framgångsfaktorer
- vinster av att bygga vidare på organisationens styrkor
- olika perspektiv på portföljstyrning

 

Nyfiken? Varmt välkommen med din anmälan längst ner på sidan.

Med vänliga hälsningar,
På AB

Anmälan webinar 25/10 2022 kl. 8.00-9.00