EFTER VÅRENS POPULÄRA WEBINAR MED ÖVER 800 DELTAGARE TAR VI NU NÄSTA STEG I:

Nästa generations (förvaltnings)styrning.

- Från styrning till engagaerande styrning!
- Stödjer eller motverkar befintlig struktur er önskade kultur?

Hur designar vi nästa generations integrerade styrning i en miljö där struktur och kultur måste mötas på ett nytt sätt?   

På's Robert Krook och VD Johans Fransson streamar live och delar med sig av:

  • Framgångsfaktorer för engagerande styrning
  • Konsoliderade erfarenheter från över 300 kundsamtal och uppdrag
  • De fyra dimensionernas balans; kultur och struktur samt kontroll och flexibilitet
  • Några nyckelfrågor att starta resan med
  • Aktuella kundresor

Torsdag den 22/10 kl. 8.30 - 9.15 är du välkommen att lyssna in på ett webinar om hur vi ser vidare på framtidens förvaltningsstyrning. De sista 15 minuterna använder vi för frågor och dialog. Anmälan längst ner på sidan.

Med vänliga hälsningar,
På AB

Anmälan webinar 22/10 kl. 8.30-9.15