WEBINAR OM EN MODERN TILLÄMPNING AV PM3:

Prioritera aktivt och lyckas med målstyrningen

Att prioritera är centralt för att lyckas styra sin digitalisering. Oavsett modell, metod eller arbetssätt är det avgörande för att komma framåt. Ändå är det avsaknaden av just en fungerande prioritering som fortsätter att skapa utmaningar för många. Problem uppstår ofta mellan linjeorganisationens initiativ och det som sker tvärfunktionellt, i till exempel en portfölj. Resultatet blir att resurser överallokeras och beslut skickas uppåt. I värsta fall görs ingen prioritering alls och styrningen blir till slut omöjlig.

Välkommen att delta på webinar torsdagen den 30 mars klockan 8-9.

Johan Fransson, vd för På AB kommer att prata om vilka förutsättningar som behövs för att skapa en fungerande prioritering, ge exempel på lösningar samt reflektera kring några av de vanligaste fallgroparna.

Anmälan görs längre ned på sidan. Vi ses!

pm3 på en minut

Anmälan webinar 30 mars 2023 kl. 8.00-9.00