Vi som utvecklar På och pm³

Det är vi hos På AB som äger och utvecklar förvaltnings- och portföljstyrningsmodellen pm3. Hos På är varje individ värdefull. Som individ men också som en viktig del av helheten. Med vår sammanlagda erfarenhet, vår kompetens och våra olika personligheter arbetar vi varje dag för att tillsammans utveckla våra kunder, företaget och oss själva. På är det enda företaget som fokuserat har arbetat enbart utifrån pm3-modellen med förvaltningsstyrning i snart 20 år. Vi utför uppdrag även inom närliggande områden som är relaterade till pm3 men vi har alla valt att arbeta hos På under premisserna att ha en minsta gemensam nämnare – ”alltid en fot i pm3”.

Våra ”andra fötter” har vi på olika ställen beroende på tidigare erfarenheter. Att vi strukturerat arbetar för att inte stå still gör att vi ständigt förändras och utvecklas; tillsammans, individuellt, med omvärlden, med våra kunder och med vår modell. Tillsammans kan vi ta oss an uppdrag inom såväl etableringar, integrationer mellan pm3 och övrig styrning/IT-styrning, utbildningar eller roller som interim/coachande förvaltningsledare.

Hos På AB arbetar vi tillsammans och erbjuder våra kunder hela företagets kompetens inom ramen för ett givet uppdrag. Varje år investerar vi i tio gemensamma heldagar för alla anställda där vi fokuserat arbetar med kompetensutveckling, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och modellutveckling.

Läs om hur några av På AB:s kunder använder pm3.

pm3-vi-som-utvecklar