Portföljstyrning

Stärkt förmåga att koordinera och prioritera rätt initiativ för hela er verksamhet

Behovet av samordnade beslut ökar

I större organisationer med många verksamhetsområden ställs allt högre krav på samordnade och välkoordinerade beslut – såväl av regulatoriska skäl som för kostnadseffektivitet. Samtidigt är det avgörande att minimera byråkrati och ledtider i stödet mot verksamheten.

Vi har lång erfarenhet av att etablera portföljstyrning som innefattar hela verksamhetens stödbehov avseende antingen förvaltning, projekt eller båda uppdragstyperna samordnat. Läs mer nedan om fördelarna som uppnås genom en välkoordinerad helhetsportfölj.

”Den största nyttan idag är att vi har en modell som möjliggör medvetna beslut, rätt prioriteringar och säkra prognoser baserat på helheten, samt en struktur för att gasa/bromsa utifrån nya förutsättningar”

Stor svensk myndighet

Maximal styrförmåga. Minimal byråkrati.

Med en sammanhållen portfölj möjliggörs välkoordinerade men decentraliserade beslut.

I perioder väljer organisationer att decentralisera beslutsmandat för att minimera ledtider och undvika onödig byråkrati. Men med fördelarna kommer ofta nackdelar också. Parallella beslutsstrukturer, bristande kostnadskontroll och dubbelarbete, på grund av dåligt synkroniserade projekt, är några exempel som ofta leder till att pendeln svänger tillbaka.

Decentraliserade beslut kan skapa ett starkt engagemang och drivkraft i organisationen, under förutsättning att dessa samordnas effektivt. En lösning på detta är portföljstyrning, som korrekt implementerat ger:

  • Stärkt förmåga att koordinera beslut och minimera dubbelarbete
  • Renodlade beslutsprocesser med färre parallella styrstrukturer
  • Förmågan att snabbare ställa om resursallokering vid förändringar
  • Bibehållen kostnadskontroll och helhetsblick, trots decentralisering

Vi stöttar dagligen organisationer i att etablera och vidareförädla olika funktioner för portföljstyrning. Genom vår erfarenhet och välutvecklade metodik har vi förmågan att åstadkomma rätt form av portföljstyrning för varje kund. Ta stöd av oss vid exempelvis behovsanalys, etablering av portföljkontor eller SRO (Strategy Realization Office), bemanning av interimsroller, förändringsledning eller löpande coachning, när ni ska åstadkomma maximal styrförmåga med minimal byråkrati.

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för att ta upp en dialog.

Kontakta På AB

Våra senaste artiklar

Artikel - Objektstyrning Artikel - Portföljstyrning Artiklar
Del 4- Införa och tillämpa pm3: styrbar förvaltning och utveckling
Artikel - Objektstyrning Artikel - Portföljstyrning Artiklar
Skapa en trygg miljö för innovationer och stå starka inför framtidens utmaningar
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artikel - Portföljstyrning Artiklar
Så skapar du en engagerad styrgrupp
Artikel - Portföljstyrning Artiklar
Förverkliga era strategier och skapa affärsnytta med Strategy Realization Office (SRO)

Se vilka kunder vi har jobbat med

I mer än 20 år har vi hjälpt hundratals såväl privata som offentliga organisationer till en bättre styrning och samverkan. Vill du veta hur?

Se våra referenser