Organisations- och verksamhetsstyrning

Harmonisera era styrsystem – tydliggör vad som verkligen gäller

Föränderlig omvärld kräver nya styrformer

Behovet av styrformer för att hantera nya frågeställningar ökar ständigt. Kvalité, miljö, personuppgiftshantering, informationsstyrning och digitalisering för att nämna ett fåtal. Dessvärre skapar dessa parallella styrformer ofta motstridiga direktiv och otydlig beslutsordning.

Nyckeln för att bibehålla en handlingskraftig och snabbrörlig verksamhet är att harmonisera era styrformer – så att ansvarsfördelning och mandat blir tydligt, transparent och konsekvent, oavsett vilka frågor som berörs och tangerar varandra. Hur går det till? Läs mer nedan!

”Vi förstår vår verksamhet bättre, vi tänker helhet på ett annat sätt”

Statligt ägt bolag

”Vi samverkar bättre mellan våra enheter”

Stor svensk myndighet

Sammanhållen verksamhetsstyrning

Morgondagens framgångsrika organisationer behöver vara både effektiva och flexibla. Stabila och agila. Men för att åstadkomma detta krävs en både välkalibrerad och sammanhållen styrning – som dessutom är bestående över organisationsförändringar.

Vi har i flera uppdrag sett organisationer brottats med att hantera parallella styrformer där frågeställningar och ansvar överlappar med otydliga gränsdragningar. Konsekvensen blir ofta att det uppstår politiska stridigheter med missnöjda, frustrerade medarbetare som följd.

Vår erfarenhet är att tillit och en samverkande kultur uppstår när styrstrukturer är tydliga, harmoniserar och stödjer den övergripande strategin. I våra projekt för att skapa effektiv verksamhetsstyrning strävar vi därför alltid efter att sammanfläta målbilder för:

  • Det strategiska perspektivet – vad är verksamhetens syfte, övergripande mål och önskade position
  • Det strukturellt perspektiv – vilka styrstrukturer, mekanismer, processer och roller behövs för att stödja den strategiska positionen optimalt
  • Det mänskliga perspektivet – Vilka värderingar, normer och beteenden krävs för att stödja den önskade strukturen

Utifrån dessa perspektiv driver vi tillsammans med vår kund ett hypotesbaserat förändringsarbete. Det innebär att vi snabbt kan involvera och engagera medarbetare på resan – och låta dem bli en del av lösningen.

Att framgångsrikt driva en större förändring av er verksamhetsstyrning kräver både rätt erfarenhet, metodkunskap och resurser. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er åstadkomma harmoniserad styrning och samarbetsorienterad organisationskultur? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi för en dialog kring era möjligheter.

Kontakta På AB