Objektstyrning

Har ni svårt att samordna, koordinera och omsätta era projekt till verksamhetsnytta? Samla och styr dem tillsammans med förvaltningsuppdragen!

Öka genomförandekraften med samordnad styrning

Många organisationer brottas med svårigheter att säkerställa rätt prioriteringar mellan förvaltning och utveckling. Därtill kan det vara svårt att överblicka när, var och hur projekt ska tas emot och förvaltas för att uppnå önskad verksamhetsnytta.

Behovet av att få stöttning i att organisera och samstyra förvaltning- och utveckling för att stödja olika verksamhetsområden på bästa sätt återkommer löpande från nya och befintliga kunder. Vi kallar det för objektstyrning – en vidareutveckling av förvaltningsstyrning. Läs mer nedan.

Snabbfotad och stabil på samma gång

Nyttja fördelarna med en stabil styrstruktur. Genom att samstyra projekt med förvaltning och gruppera stödet ur ett verksamhetsperspektiv, kan ni springa snabbt och långt tillsammans!

Flertalet studier pekar på att över 50 % av alla projekt misslyckas med att leverera den önskade affärsnyttan och endast ett av tre projekt avslutas inom den satta tidsramen. Utmaningarna kring projekt är många – men centrala frågor är styrning och resursallokering. Hur säkrar du rätt resurser och prioriterar mellan projekt och andra uppgifter?

Genom att samstyra era projekt- och förvaltningsuppdrag utifrån de verksamhetsområden som påverkas uppnår ni bland annat:

  • Samlad överblick över alla tänkbara initiativ för att förbättra ert verksamhetsstöd
  • Förmåga att prioritera affärsmässigt mellan förvaltning och utvecklingsinsatser
  • Bättre överblick över pågående utvecklingsinitiativ och deras övergång till förvaltning

Oavsett om ni redan etablerat objekt för era förvaltningsuppdrag eller står inför att ta fram en egen tillämpning av pm3, kräver framgångsrik objektstyrning många avvägningar och hänsynstaganden för att balansera stabilitet med agilitet. Vi har unik erfarenhet och expertis på området och står redo att hjälpa er – hela vägen från nulägesanalys och förändringsledning, till översyner, utbildningar och bemanning av interimsroller.

Vill du veta mer om objektstyrning och hur det skulle kunna etableras i just din organisation för att ni ska uppnå en såväl stabil som snabbfotad styrning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

Kontakta På AB

Våra senaste artiklar

Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Mera styrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
Styrning och agilitet i samklang – så når du de verkliga nyttorna
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
This City’s Got No Boulevards
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
Skapa verksamhetsnytta genom löpande styrning
Artikel - Objektstyrning Artikel - Portföljstyrning Artiklar
Del 4- Införa och tillämpa pm3: styrbar förvaltning och utveckling

Se vilka kunder vi har jobbat med

I mer än 20 år har vi hjälpt hundratals såväl privata som offentliga organisationer till en bättre styrning och samverkan. Vill du veta hur?

Se våra referenser