Mera styrning 

Hitta de sista pusselbitarna som behövs för att skapa verklig genomslagskraft och nå målen

Säkerställ värdet av den totala it-leveransen utifrån vad kärnverksamheten har behov av

Alla förändringar och förbättringar i en organisation kräver styrning. Vi har kunskap och erfarenhet av olika styr- och genomförandemodeller samt vikten av att dessa hänger ihop. I våra många och långa kund-

relationer har det snarare blivit regel än undantag att vi hjälper till med styrning i ett bredare perspektiv. Allt för att säkerställa att helheten hänger ihop och att styrningsarbetet ger verklig genomslagskraft. 

Det är viktigt att vi har tydliga och verksamhetsanpassade it-tjänster så verksamheten förstår vilket it-stöd de kan förvänta sig. Vi vill inte att man går externt om vi har förmågan internt.

Krister Högne,
CIO på Örebro kommun

Mera styrning

Då våra kunder allt oftare efterfrågar att få koll på styrningen ur ett helhetsperspektiv, genomför vi många uppdrag även inom följande områden:

  • Förändringsledning i stort och smått; i allt från införande av styrmodell, nytt it-system eller i största allmänhet. Givet den typ av uppdrag vi gör, har vi insett att förändringsledning är en huvudnyckel för att projekten hos våra kunder i slutändan ska lyckas. Därför är alla våra konsulter certifierade förändringsledare.
  • Tjänstestyrning där vi hjälper er att definiera gränssnitt mellan pm3 och andra leveransstyrningsmodeller som exempelvis ITIL och TBM (Technology  Business Management). En tjänstekatalog som tydligt beskriver vilken förväntan verksamheten kan ha på it-leveransen är avgörande för att leva upp till kraven på bland annat verksamhetsutveckling och digitalisering.
  • Leverantörsstyrning som bygger på partnerskap med god samverkan mellan alla aktörer bidrar till ett långsiktigt bättre resultat, lägre kostnader och bättre förutsättningar för affärsutveckling. Vi hjälper er med översyner av befintliga affärsrelationer, avtalsanalyser som säkerställer efterlevnad och samsyn av avtal samt systematisk uppföljning som eliminerar oklarheter och identifierar ny potential.
  • Projektstyrning där våra erfarna projektledare inte bara fokuserar på projektets mål utan ser till helheten. I löpande dialog med intressenterna säkerställer vi behoven och ändrar inriktning där det behövs. Projektledarna förbereder också för en ordnad övergång till förvaltning samt för intressenters ändrade beteenden efter det att projektet levererat, allt för bästa möjliga effekthemtagning. 
  • Personuppgiftsstyrning där vi guidar dig till att ta ett helhetsgrepp kring personuppgiftshantering. Vill du få er ledning att bli ambassadörer för god personuppgiftshantering? Behöver du få till det där nödvändiga taktiska lagret med policies och riktlinjer som passar just er verksamhet? Funderar du på hur du ska få med alla kollegor på tåget? Vi bygger den hållbara styrningen av personuppgifter tillsammans med er – och vi gör det utifrån era förutsättningar.

Behöver du stöd i något av ovanstående - tveka inte att kontakta oss genom att fylla i formuläret - så återkommer vi inom kort för att ta upp en dialog.

Kontakta På AB

Artiklar - Mera styrning

Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Mera styrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
Styrning och agilitet i samklang – så når du de verkliga nyttorna
Artikel - Mera styrning Artiklar
Förbättra oddsen att lyckas med förändringar
Artikel - Mera styrning Artiklar
Ny ISO-standard prioriterar samverkan
Artikel - Mera styrning Artiklar
Informationssäkerhet och GDPR – hur hanterar vi det?