Förvaltningsstyrning

Skapa ett bättre stöd för era verksamhetsområden

Styrbar systemförvaltning ur ett verksamhetsperspektiv

Att styra affärs- och it-stödet effektivt till verksamheten är en central strategisk fråga för morgondagens organisationer. Hur skapas rätt förutsättningar för digitalisering och hur balanseras stabilitet med agilitet? På vilket sätt bör kostnader och resurser beräknas och allokeras för att bäst nå önskat resultat?

Oavsett era utmaningar och frågeställningar står vi redo att hjälpa er uppnå ändamålsenlig förvaltningsstyrning. Med erfarenhet från hundratals uppdrag och som utvecklare av pm3, de facto-standarden för förvaltningsstyrning, vågar vi påstå att ni är i trygga händer med oss. Läs mer här nedan.

”Vår digitaliseringssatsning ställer höga krav på en välfungerande förvaltningsstyrning”.

Åsa Sandin,
Ansvarig för styrning på Örebro kommun

”Hundratals systemförvaltningsplaner blev 17 med pm3”

Ingrid Hallander,
Enhetschef på Region Östergötland

Rätt stöd till er verksamhet

Traditionell systemförvaltning utgår ifrån it-systemen och dess påverkan på verksamheten. Vi tänker tvärtom. Vilka fördelar uppstår när it och övrigt stöd istället grupperas kring ett verksamhetsområde?

Morgondagens förvaltning och styrning av it utgår ifrån era verksamhetsområden och deras behov av stöd. Genom att skapa en tvärfunktionell styrstruktur för förvaltning uppnås ett stort antal fördelar, bland annat:

  • Styrbarhet – istället för fragmenterade systemförvaltningsplaner
  • Samverkan – transparent dialog och bättre kanaler för kommunikation
  • Samordningsvinster – synliggör och kapar onödiga systemkostnader
  • Effektivare verksamhet – ni når bättre resultat med ändamålsenligt stöd

Men att lyckas med övergången från traditionell systemförvaltning till förvaltningsuppdrag som utgår från era verksamhetsområdens behov, kan vara en utmaning. Vi erbjuder stöd under hela processen; från behovsanalys, etablering och förändringsledning till iterativa förbättringar och interimsbemanning i etablerade förvaltningsobjekt.

Vill du veta mer om hur förvaltningsstyrning kan etableras i just din organisation för att skapa större verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig för att ta upp en dialog. 

Kontakta På AB

Våra senaste artiklar

Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artikel - Organisation- och verksamhetsstyrning Artiklar
Riksrevisionens rapport ”Föråldrade it-system…” -en ögonöppnare!
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
De små stegens kraft
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
”Det här är er kapten som talar…”
Artikel - Förvaltningsstyrning Artikel - Mera styrning Artikel - Objektstyrning Artiklar
Styrning och agilitet i samklang – så når du de verkliga nyttorna

Se vilka kunder vi har jobbat med

I mer än 20 år har vi hjälpt hundratals såväl privata som offentliga organisationer till en bättre styrning och samverkan. Vill du veta hur?

Ta del av våra fallstudier