Våra tjänster

Riktade konsultinsatser som stärker er förmåga att uppnå era önskade resultat

Integrerad styrning och samverkan

Med nya digitala möjligheter ändras medborgares och kunders beteenden allt snabbare – och därmed ökar förväntningarna på skräddarsydd och lättillgänglig service. För att möta den nya verkligheten krävs ofta förändrad styrstruktur, rätt förmågor och effektiv organisering som möjliggör god samverkan och smarta prioriteringar.

Baserat på våra erfarenheter kräver all styrning god balans mellan stabilitet och agilitet som möjliggör snabba omprioriteringar utan att äventyra compliance- och säkerhetskrav. Våra brett certifierade och erfarna konsulter stöttar er i att utveckla eller vidareutveckla en styrning och samverkan anpassad till er organisation och behov.

Våra tjänsteområden

Behovet av anpassad styrning och samverkan existerar överallt i en organisation och kan dessutom vara olika i olika delar av organisationen. Här kan du läsa om de områden vi har lång erfarenhet inom:

Förvaltningsstyrning

Organisera och styr er it-förvaltning utifrån ett verksamhetsperspektiv

Objektstyrning

Samordnad styrning av både förvaltnings- och utvecklingsuppdrag

Portföljstyrning

Säkerställ rätt prioritering och resursanvändning mellan olika uppdrag

Målstyrning

Skapa, styr och engagera er organisation kring mål som levererar tydliga värden

Integrerad styrning

Sammanhållen styrning av organisationens olika styrformer

Mera styrning

Vi erbjuder även stöd inom bland annat leverantörsstyrning, tjänstestyrning, projektstyrning, informationssäkerhet och ledarskap

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss