pm³ i privat sektor

Kraven på snabb anpassning till nya marknadsbehov ökar. I många sektorer inom näringslivet dyker det upp nya sätt att göra affärer. Är din organisation rustad för att möta de möjligheter och hot som den ökade integrationen av it i alla delar av affärscykeln innebär?

  • Finns förutsättningarna för att göra rätt prioriteringar och fatta rätt beslut?
  • Styr och agerar ni efter de mål som sätts och ger målen önskad effekt?
  • Kan ert it-stöd möta upp marknadens ökade krav på flexibilitet och teknik?
  • Har ni den grundstabilitet som krävs för att få ut full utväxling av era agila arbetsmetoder?
  • Finns det utrymme för nyutveckling – eller äter kostnaden för underhåll av befintligt it-stöd upp resurserna för detta?

pm3 stöttar det processorienterade arbetssättet genom att koppla samman verksamhetsprocesser med it-stöd för att möta en kontinuerlig förändring och säkerställa att prioriteringar görs utifrån kundnytta. Vi hos På tror starkt på att utveckling och innovation måste ske kontinuerligt i små steg med de parter som ska vara engagerade – inte i gigantiska projekt.

Vill du veta mer om hur På AB hjälper privata företag mot en effektivare styrning? Kontakta oss eller ta del av hur några av På AB:s kunder arbetar med pm3.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.