DIPLOMERAD ELLER CERTIFIERAD OBJEKTLEDARE 

Skaffa aktuell kunskap om pm³ och utveckla din förmåga att leda digitaliseringen

För tjugo år sedan handlade den tekniska utvecklingen om datorisering. Idag innebär den digitala transformationen helt nya utmaningar, något som utvecklingen av pm3 har anpassats efter. Objektledare (Förvaltningsledare) är en nyckelroll för att lyckas ta en organisations digitala strategier till handling. Utbildningen ger dig kunskap i hur en modern tillämpning av pm3 kan hjälpa dig att skapa framgång.  Dessutom kompletteras eventuell tidigare pm3-kunskap och certifiering på ett värdefullt sätt.

Unikt erbjudande för
pm³-Licens kunder

Vi vill att våra kunder ska lyckas med sin styrning och samverkan. Genom att utbilda
dig till Objektledare kommer du få en trygg bas att stå på i arbetet med att realisera digitaliseringens möjligheter. Därför har vi tagit fram ett specialerbjudande* till dig som är licenskund:

*) Erbjudandet gäller till och med november 2022. Minst antal deltagare för start är 10 personer.
Vi förbehåller oss rätten att skjuta på kursstart. Läs våra fullständiga bokningsvillkor HÄR.

Efter utbildningen kan du:

  • Skapa ordning och reda genom att hitta balansen mellan stabilitet och utveckling samt en tydlig ansvarsindelning
  • Hjälpa till att prioritera – möjliggör att varje nivå har förmåga att fatta beslut inom sitt område för att hantera olika planeringshorisonter
  • Skapa effektivare behovs- och resurshantering för hantering och utveckling av verksamheten med en ökad förmåga att klara av oförutsedda behov
  • Skapa behovsdriven organisering genom att engagera rätt personer beroende på uppdrag

KONTAKTA OSS FÖR FRÅGOR ELLER YTTERLIGARE INFORMATION

      VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN HÄR NEDANFÖR:

Anmälan utbildning objektledare
för pm3-Licens kunder

Utbildning(Obligatoriskt)