Tre tips som förbättrar möjligheten att lyckas med sin mätning av verksamheten

När förändringstrycket är stort och det finns en förväntan på att vi ska producera och leverera mer och snabbare gäller det att hålla koll på att vi lägger energi på rätt saker. Levererar organisationen det slutkunden efterfrågar och har behov av?

För att skapa oss en känsla av kontroll definieras nyckeltal/KPI’er som ger viss tillfredsställelse och insikt i om vi gör saker rätt. Men om vi från början inte valt ut våra nyckeltal och framgångsfaktorer utifrån slutkundens behov, eller om vi inte vet hur vi ska använda oss av resultatet av våra mätningar så riskerar vi ändå misslyckas med att leverera ökat kundvärde. Hur gör man då för att lyckas med sin mätning? Här kommer tre tips!

Varför ska vi mäta?

Ställ den frågan, ett par gånger. Ifrågasätt syftet med mätningen. Mätningen ska identifiera de områden som fungerar utmärkt, bra och som har förbättringspotential utifrån slutkundens perspektiv.

Välj rätt nyckeltal

Risken är att man väljer för många nyckeltal så att mätningen blir allt för omfattande. Välj istället färre nyckeltal som är väl förankrade och engagerar verksamheten.

Involvera medarbetare

Att visualisera på ett begripligt sätt var någonstans verksamheten är och vilka förbättringar som behöver göras bidrar till medarbetare får bekräftelse att man gör rätt saker och det blir lättare att förstå varandra och faktiskt nå de mål man satt upp tillsammans.

Vill ni leverera ett ökat kundvärde, skapa engagemang och förbättra kommunikationen i organisationen? Då är mätning något för er.

Vill ni ha hjälp med er mätning, kontakta oss, vi älskar nämligen mätning, revision, kontroll, utvärdering och utredningar. Det innebär att vi inte bara kan leverera kunskap, vi gör det lustfyllt och hållbart över tid.