Förverkliga era strategier och skapa affärsnytta med Strategy Realization Office (SRO)

Enligt Harvard Business review  menar 80 % av 400 globala CEOs att deras största utmaning är förmågan att genomföra strategin, inte dess kvalitet. Svårigheterna uppstår när stora delar av organisationen, både verksamhet och it, ska involveras i genomförandet i flera olika arbetsformer som projekt, förvaltning och linje. Vår syn är att portföljkontor för projekt och förvaltning behöver utökas med kompetens inom åtminstone målnedbrytning och effekthemtagning utifrån en dynamisk strategi. Att endast fördela strategiska mål över linjecheferna och deras silos leder varken till styrbarhet eller samverkan.

Utöka ansvaret och kompetensen och få en ökad leveransförmåga

Portföljkontoret kan alltså ta ett än större stödjande ansvar som SRO i att hålla ihop helheten, från stöd för samverkan vid formuleringen av rätt strategier ända till realiseringen av affärsnyttor. SRO som funktion har ett utökat ansvar att stötta i fångandet av omvärldens behov och att öka leveransförmågan med fokus på levererat värde genom förändringsledning. Kortfattat handlar detta om en snabbfotad agil portföljstyrning.

Tvärfunktionell samverkan skapar förändringskraft

Tvärfunktionell samverkan, kompetens och stöd på alla nivåer är i centrum. Ett SRO har fokus på stöd för strategiskapande, uppföljning, målarbete, strategiska uppdrag, erfarenhetsåterföring och kompetensutveckling, vilket skapar kraftfull och stabil förändringskapacitet.

Om du vill veta mer om hur din organisation kan höja er agila strategiska förmåga, kontakta oss på På AB som är experter på styrning och samverkan.

Är du nyfiken att veta mer kan vi tipsa om Gartners webinar där de lyfter fram behovet av SRO: Strategy Realization Office: Collaboration Gets Strategy Executed

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.