Referenser

Ta del av kunskapen hos de som redan gjort resan! Läs befintliga användares berättelser och rekommendationer.

pm3 i praktiken

Ta reda på hur några av På AB:s kunder har infört och använder modellen pm3 genom fallstudierna nedan. Varför såg de ett behov av pm3? Hur gick införandet till och vilka utmaningar stöttes på under vägen?

Vilka positiva effekter har uppnåtts? Sist men inte minst – vad är deras rekommendationer till andra organisationer som står inför ett beslut om att införa pm3?

Referenser