Prioritera aktivt och lyckas med målstyrningen

Att prioritera är centralt för att lyckas styra sin digitalisering. Oavsett modell, metod eller arbetssätt är det avgörande för att komma framåt. Ändå är det avsaknaden av just en fungerande prioritering som fortsätter att skapa utmaningar för många. Problem uppstår ofta mellan linjeorganisationens initiativ och det som sker tvärfunktionellt, i till exempel en portfölj. Resultatet blir att resurser överallokeras och beslut skickas uppåt. I värsta fall görs ingen prioritering alls och styrningen blir till slut omöjlig.

Här hittar du ett webbinarium vi arrangerade i ämnet i mars 2023. Sändningen börjar 7 minuter in i filmen: