pm3:s koppling till övrig styrning

Att säkerställa att pm3 integreras med organisationens övriga styrning är centralt för att lyckas åstadkomma de effekter som ett pm3-införande syftar till. I våra uppdrag tillämpar och integrerar vi pm3 för att uppnå en ändamålsenlig styrning utifrån organisationens förutsättningar. Exempel på områden vi adresserar kopplat till förvaltnings- och portföljstyrning är ekonomistyrning, målstrukturer, IT-styrning och verksamhets-/affärsplanering.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.