pm3:s koppling till övrig styrning

Att säkerställa att pm3 integreras med organisationens övriga styrning är centralt för att lyckas åstadkomma de effekter som ett pm3-införande syftar till. I våra uppdrag tillämpar och integrerar vi pm3 för att uppnå en ändamålsenlig styrning utifrån organisationens förutsättningar. Exempel på områden vi adresserar kopplat till förvaltnings- och portföljstyrning är ekonomistyrning, målstrukturer, IT-styrning och verksamhets-/affärsplanering.

Kontakta oss om du vill veta mer.

pm3-43