pm3:s koppling till övrig IT-styrning

På AB:s konsulter har bred och lång erfarenhet av olika typer av uppdrag inom området IT-styrning. Vi gör uppdrag i gränslandet mellan verksamhet och IT. En av våra grundläggande principer är att ha ”en fot i pm3” vilket betyder att vi arbetar med sådant som har en koppling till förvaltningsstyrning. Det kan bland annat handla om integration mellan olika typer av styrmodeller så som pm3, ITIL, Scrum, TOGAF etc. Vi hjälper IT-chefer att sätta upp den totala styrmodellen för IT-verksamheten där förvaltning är en del och etablering av operativa IT-processer, resurshantering och målstyrning är andra delar.

Vanliga uppdrag vi genomför är:

  • Nulägesanalyser av IT-styrning
  • Mognadsmätningar av förvaltningsstyrning
  • Etablering av IT-relaterade förvaltningsobjekt
  • Definition och etablering av operativa IT-processer
  • Hantering av IT-tjänstekataloger
  • Ekonomistyrning av IT-infrastruktur
  • Målstyrning av IT-verksamhet
  • Integrationer mellan förvaltningsstyrning och andra styrmodeller (ITIL, Scrum, TOGAF)
  • Leverantörsstyrning

På AB:s konsulter är certifierade i förändringsledning, pm3, ITIL etc.

Kontakta oss om du har frågor.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.