pm3 och förvaltning i praktiken

Modellen pm3 är ett solitt fundament att bygga en proaktiv förvaltningsstyrning på. Enbart en struktur kommer dock aldrig, oavsett hur genomtänkt och anpassad den är, att lösa organisationens utmaningar och problem. Det centrala är att uppnå ett förankrat, tillämpat arbetssätt och en samsyn kring hur samverkan skall bedrivas.

Med rätt stöd och verktyg kan en undermålig struktur generera mer värde än en perfekt indelningsgrund som inte fullt ut omsätts i praktiken.

På AB har en lång erfarenhet av att arbeta med utbildning, förankring och förändringsledning för att få långsiktig effekt ur förvaltningsobjekt och förvaltningsorganisationer. Vi axlar många gånger en temporär, operativ roll i våra kunders förvaltningsorganisation för att gemensamt och på ett strukturerat sätt få ut största möjliga nytta ur förvaltningsstyrningsarbetet.

Om du vill veta mer om hur vi har hjälpt andra eller kan hjälpa dig med till exempel:

  • Utbildning: Ta fram och leda företagsspecifika utbildningar samt öppna utbildningar i samarbete med Dataföreningen kompetens; grundutbildning pm3 samt Certifierad Förvaltningsledare
  • Förvaltningslyftet: Program för coachning och utbildning till styrande roller och forum
  • Löpande rådgivning i styrningsfrågor; arbeta som en ”trusted advisor” hos våra kunder när det gäller tillämpning och utveckling av modeller och styrformer.
  • Interim modellansvarig
  • Interim förvaltningsledare
  • Implementering av verktyg och systemstöd för förvaltningsledning och portföljsstyrning
  • Styrgruppsworkshops
  • Översyner/analyser/mätningar/förstudier: genom intervjuer/workshops genomförs analys av befintlig miljö hos kund samt rekommendation till förbättringsåtgärder

– välkommen att kontakta oss!

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.