Välkommen på pm³ nätverksträff 12 mars!

Den 12 mars är du varmt välkommen till årets första träff med pm³-nätverket. Vi ses som vanligt på F7 Möten och Konferens på Kungsholmen i Stockholm. (pm³ nätverksträffar är exklusiva för organisationer med pm³ Licens. Är du ännu inte licenskund men intresserad av vad det innebär kan du läsa mer här.) 

Innehåll:

pm3 monitor

På presenterar resultatet av pm³ monitor som genomfördes 2019 – en återkommande mätning om hur pm³ införs och tillämpas samt med vilka resultat.

pm³ 2020 – nyheter i modell och licens

På presenterar nyheter i modell och licens 2020. Med utgångspunkt i våra kunddialoger, vår mätning samt förändringar i omvärlden har modell och licensmaterial utvecklats utifrån perspektiven, integrerad förvaltningsstyrning, balans mellan effektivitet och innovation samt gränssnitten mellan taktisk och operativ styrning.

Kulturförvaltningen - Resan att införa och integrera förvaltningsstyrning med hjälp av pm3

Kulturförvaltningen i Stockholm stad är mitt uppe i ett arbete med att införa och integrera förvaltningsstyrning till andra styrformer så som t.ex. ekonomistyrning. I detta föredrag får du en inblick i deras resa så här långt, får höra hur de tänker kring tillämpning och vad som är ett tänkbart nästa steg.  

 Ulf Solberg, Programledare och Monika Gustafsson, IT-chef

Erfarenhetsutbyte och nätverkstid

Vi utgår från dagens presentation av Kulturförvaltningen i Stockholm Stad och utbyter erfarenheter samt tar upp ev. övriga frågor. Utöver det ägnar vi en del av nätverkstiden åt att samla in önskemål och behov – vad vill du som deltar i nätverket att vi tar upp på kommande träffar?

Var: Fleminggatan 7, Stockholm

När: 12 mars 2020, kl. 08.30 - 16.00 (frukost och mingel 8.30 - 9.30)

Anmäl dig gärna snarast möjligt och allra senast den 4:e mars för att garantera din plats. Du som är mottagare av pm³ Licens går gratis men det går bra att komma totalt fyra personer från varje organisation (där övriga tre betalar självkostnadspris, 600 kr/pers). Anmälan sker via formuläret längst ned på denna sida.

Har du frågor gällande träffen? Maila oss eller ring Ylwa Svanström som koordinerar, 070-640 52 24.

VARMT VÄLKOMMEN – VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA DIG! 

Vänliga hälsningar 
På AB

Anmälan nätverksträff 12/3