Webbshop

I formuläret längst ned på sidan väljer du vilka produkter du vill beställa samt antal av varje

Tillgänglig litteratur:

pm3 Modellbeskrivning 2022

1095kr + frakt 60kr

Kommer att finnas för leverans i månadsskiftet maj-juni 2022

pm3 modellbeskrivning 2022

1095,00 kr + frakt 60 kr

pm3 modellbeskrivning syftar till att nå ökad kunskap och förståelse för vilka olika användningsområden där pm3 som styr och samverkansmodell kan vara till hjälp.  I modellbeskrivningen för pm3 beskriver vi bland annat hur en organisations val av önskade effekter påverkar hur man bygger upp och utvecklar sin styrning med hjälp av modellen. Vidare beskrivs samtliga modellkomponenter och de mest centrala begreppen och rollerna definieras.

En ny version av pm3 lanseras årligen.

Mer information

Vikt: 190 g

 

 

pm3 Modellbeskrivning 2021

545kr + frakt 60kr

pm3 modellbeskrivning 2021

1095,00 kr + frakt 60 kr

pm3 modellbeskrivning syftar till att nå ökad kunskap och förståelse för vilka olika användningsområden där pm3 som styr och samverkansmodell kan vara till hjälp.  I modellbeskrivningen för pm3 beskriver vi bland annat hur en organisations val av önskade effekter påverkar hur man bygger upp och utvecklar sin styrning med hjälp av modellen. Vidare beskrivs samtliga modellkomponenter och de mest centrala begreppen och rollerna definieras.

En ny version av pm3 lanseras årligen. pm3 2021 släpptes den 22 april 2021.

Mer information

Vikt: 190 g

 

 

pm3 Modellbeskrivning 2020

545,00 kr + frakt 60 kr

pm3 Modellbeskrivning 2020

545,00 kr + frakt 60 kr

pm3 modellbeskrivning syftar till att nå ökad kunskap och förståelse om vad förvaltning enligt pm3 innebär. I modellbeskrivningen för pm3 beskriver vi bland annat grundsynen på förvaltningsverksamhet, det affärsmässiga perspektivet och samtliga modellkomponenter. Här definieras även de mest centrala begreppen och rollerna.

En ny version av pm3 lanseras årligen. pm3 2020 släpptes den 11 mars 2020.

Mer information

Vikt: 190 g

pm3 Modell beskrivning 2019

545,00 kr + frakt 60 kr

pm3 Modellbeskrivning 2019

1095,00 kr + frakt 40 kr

pm3 modellbeskrivning syftar till att nå ökad kunskap och förståelse om vad förvaltning enligt pm3 innebär. I modellbeskrivningen för pm3 beskriver vi bland annat grundsynen på förvaltningsverksamhet, det affärsmässiga perspektivet och samtliga modellkomponenter. Här definieras även de mest centrala begreppen och rollerna.

En ny version av pm3 lanseras årligen. pm3 2019 släpptes i december 2018.

Mer information

Vikt: 190 g

Beställningsformulär