Webbshop

I formuläret längst ned på sidan väljer du vilka produkter du vill beställa samt antal av varje

Tillgängliga produkter:

E-kurs introduktion till pm3

1495 kr exkl. moms per person

E-kurs introduktion till pm3

1495 kr exkl. moms per person

Det här är en introduktionskurs för dig som vill få en övergripande förståelse av pmsom är en metod för styrning och samverkan av digital utveckling och förvaltning.  

Kursen ger inblick i varför styrning och samverkan kring digitalt stöd är viktigt och vilka nyttor det medför. Vikten av samverkan i det digitala landskapet förmedlas likväl som hur pm3 kan möjliggöra skapandet av tydliga uppdrag, roller och ansvarsområden.

Modellen stärker organisationens möjlighet att driva verksamhetsutveckling och samtidigt skapa ordning och reda. pm3 är flexibel och kan stödja hela det digitala kretsloppet av verksamhetsstöd från innovation och utveckling till förvaltning och avveckling.

Kursen består av sju delar:

  1. Varför styrning och samverkan
  2. Modellens uppbyggnad
  3. Objekt och objektprodukter
  4. Roller, ansvar och forum
  5. Gemensamma processer och arbetssätt
  6. Avslut och sammanfattning

Kursen tar cirka en timme effektiv tid att genomföra och består av sju delar och några självtester. Efter avklarad kurs får du ett diplom. Kursen får inte delas med andra och är öppen i 24 månader.

 

  • Faktureringsuppgifter
pm3 Modellbeskrivning

1095 kr + frakt 60 kr exkl.moms

pm3 modellbeskrivning - 2024 och 2023

pm3 modellbeskrivning syftar till att nå ökad kunskap och förståelse för vilka olika användningsområden där pm3 som styr och samverkansmodell kan vara till hjälp.

I modellbeskrivningen för pm3 beskriver vi bland annat hur en organisations val av önskade effekter påverkar hur man bygger upp och utvecklar sin styrning med hjälp av modellen. Vidare beskrivs samtliga modellkomponenter och de mest centrala begreppen och rollerna definieras.

En ny version av pm3 lanseras årligen. 2024 lanseras den 17 versionen. 

Vikt: 190 g

Pris

  • pm3 2024: 1095 kr + frakt 60 kr. Den går att beställa nu men kommer att distribueras i slutet av april. 
  • pm3 2023: 595 kr + frakt 60 kr

Beställning: