pm3 i privat
sektor

Stärk er konkurrenskraft och skapa nya
affärsmöjligheter genom digitalisering

Snabbare omvärldsförändringar kräver nya styrformer

Kraven på snabb anpassning till nya marknadsbehov ökar. I många sektorer dyker det upp nya sätt och kanaler för att göra affärer och samtidigt kostnadseffektivisera. Är din organisation rustad för att möta de möjligheter som den ökade integrationen av it i alla delar av affärscykeln innebär?

Många bolag saknar idag effektiva styrstrukturer för att identifiera, prioritera och realisera de möjligheter som uppstår med digitaliseringens framfart. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag ta fram ändamålsenlig, tvärfunktionell styrning för att lyckas med digitalisering.

Idag säkerställs att det som it tar sig an är tydligt beställt av verksamheten och fokus ligger på leverans av helhetsstöd istället för på enstaka it-applikationer.

Katarina Rosenqvist
Portföljchef, Skanska Sverige IT

Det är en styrka att pm3 och Scrum bidrar med lite olika perspektiv. Det agila fokuserar totalt sett lite mer på utveckling medan pm3 tittar på den totala leveransen för förvaltningsobjektet.

Lars Rikerth
Strateg Digitala kanaler, Folksam

Affärsmässig styrning som vilar på samverkan

It har inget självändamål utan behöver alltid vara affärsmässigt förankrad – hela vägen till direkt kundnytta. Hur säkras då rätt prioriteringar och att it bidrar på bästa sätt till er affär?

Med utgångspunkt i vår modell pm3 hjälper vi er att anpassa och upprätta styrstrukturer där ni får rätt förutsättningar att:

  • Sätta prioriteringar utifrån verksamhets och kundnytta snarare än it-perspektiv
  • Planera och realisera digitaliseringsmål med knappare resurser
  • Hantera krav på compliance, exempelvis GDPR eller NIS-direktivet
  • Reducera er skugg-it och förbättra er kostnadskontroll

Alla organisationer har sina unika utmaningar och förutsättningar, men med vår breda erfarenhet kring dessa frågor har vi förståelsen och förkunskaperna för att snabbt sätta oss in i och hjälpa er driva de förändringar ni är i behov av. Läs gärna någon av våra fallstudier, eller kontakta oss för en personlig dialog redan idag.

Se vilka kunder vi har jobbat med

Ta reda på hur vi bland annat hjälpt Skanska uppnå ändamålsenlig styrning och hur Folksam kombinerar pm3 med ett agilt arbetssätt.

Se våra referenser

Våra senaste artiklar, nyheter och event

Event
Digital pm3 nätverksträff 17/6 2021
Event
Webinar: Engagerande ledarskap 20/5 2021
Event
Digital pm3 nätverksträff 22/4 2021
Artiklar Event
Digital pm3 nätverksträff 15/12 2020

Kontakta oss