pm3 online

Ett digitalt stödverktyg som förenklar den löpande objekt- eller förvaltningsstyrning - barnsligt enkelt! 

Håll ihop arbetet lättare

Brottas ni med att praktiskt omsätta era objekt- eller förvaltningsplaner till verklighet? Att likforma arbetssätt och rutiner över hela objekt- eller förvaltningsorganisationen? Att löpande hålla koll på prioriteringar, budget och rapportering till era styrgrupper? 

pm3 online gör det enklare att hålla ihop hela portföljens arbete. Det är ett kraftfullt men enkelt digitalt stöd för att ta fram objekt- eller förvaltningsplaner, standardisera innehåll och löpande följa upp utfallet. Hör av dig om du vill ha en demonstration av pm3 online. 

Kontakta oss