pm3 online

Digitalt stödverktyg för att förenkla din 
löpande objekt- eller förvaltningsstyrning, barnsligt enkelt! 

Vad ger verktyget er? 

Brottas ni med att praktiskt omsätta era objekt- eller förvaltningsplaner till verklighet? Att likforma arbetssätt och rutiner över hela objekt- eller förvaltningsorganisationen? Att löpande hålla koll på prioriteringar, budget och rapportering till era styrgrupper? 

pm3 online hjälper er att på ett enkelt sätt hålla ihop hela portföljens arbete genom ett kraftfullt men enkelt digitalt stöd för att ta fram era objekt- eller förvaltningsplaner, standardisera innehåll samt löpande följa upp ert utfall. Läs mer nedan, eller hör av dig till oss för en demo idag! 

Boka demo nu