pm3 Licens

Omvärldsbevakning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för alla som arbetar med styrning och samverkan i er organisation.

pm3 Licens för kunskap och nätverkande

Ett smart och roligt sätt att utveckla sin styrning och samverkan 

Pm3 utvecklas löpande och varje år kommer det nyheter och en ny modelluppdatering. Pm3 Licens hjälper er att hänga med i allt nytt och ökar möjligheten att löpande utveckla er styr-och samverkansmodell.

Med en licens får ni tillgång till allt nytt pm3-material, omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring styrning och samverkan. Dessutom ger licensen er tillgång till ett användarnätverk med närmare hundra kommuner, regioner och företag som träffas fyra gånger per år.

Licensensinnehåll

1. Kunskapsstöd och support

Genom licensen får ni tillgång till en digital portal som innehåller kunskapsstöd bestående av den senaste modellbeskrivningen och tillhörande material och mallar. Här finns även kommunikationsmaterial och informationsfilmer.  

2. Användarnätverk

pm3-nätverket är ett unikt forum för att lära sig nytt, ventilera utmaningar och hitta smarta vägar framåt. Det ger er en kontinuerlig draghjälp för att kunna utvecklas i rätt riktning. Nätverket träffas digitalt fyra gånger per år och agendan burkar innehålla presentationer av aktuella områden samt gemensamma diskussioner. Närmare hundra organisationer ingår i nätverket med fritt antal medarbetare. 

3. Hjälp att tillämpa och utveckla

Varje år ingår olika erbjudanden i licensen. Just nu är det en kostnadsfri dragning för ledningsgruppen, rabatterat pris på stödverktyget pm3-online, möjlighet till analys inför nästa iteration av pm3 samt digitala utbildningar. 

pm3 Licens hjälper er att följa utvecklingen

Ge de som arbetar med objekt- och förvaltningsstyrningsarbetet goda förutsättningar att aktivera arbetet och se till så tillämpningen av pm3 följer organisationens utveckling.

Med en licenser får ni hela tiden de senaste nyheterna och materialet, möjlighet till konsultstöd och tillgång till ett unikt användarnätverk. Läs mer i informationsbladet och hör gärna av dig så berättar vi mer. 

Infoblad om pm3 Licens

Kontakta oss