pm3 Licens

Omvärldsbevakning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för alla som arbetar med styrning i er organisation - i ett paket!

Vad är pm3 Licens?

Kortfattat handlar pm3 om att få er styrning och prioritering av uppdragsportföljen att fungera, såväl idag som på sikt. pm3 Licens är ett omfattande men lättillgängligt stöd för er som arbetar med, eller överväger att anpassa och införa, styrning med hjälp av pm3. I licensen har vi paketerat våra erfarenheter från hundratals uppdrag inom objekt- och förvaltningsstyrning.

Basen i pm3 licens är vårt pm3-nätverk med omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring styrning och samverkan. Hit kan licenskunder bjuda in obegränsat antal personer från den egna organisationen - till fyra träffar per år. 

Ett komplett stöd för användning

Säkerställ ett enhetligt arbetssätt och ge alla som ska vara involverade i arbetet ett handgripligt stöd i vardagen.

Kunskapsstöd & support

Ett gediget kunskapsstöd bestående av bland annat en modellbeskrivning samt supportfunktion - ger en god grundförståelse av modellen.

Stöd för införande och tillämpning

Guider med erfarenhetsbaserad kunskap samt ett bibliotek av mallar som ger mycket konkret vägledning i många olika situationer, är ett användbart stöd.

Användarnätverk

pm3-nätverket är ett unikt forum för att ventilera utmaningar och hitta smarta vägar framåt, utifrån deltagarnas samlade erfarenheter. Ger er kontinuerlig draghjälp för att kunna utvecklas i rätt riktning!

Varför pm3 Licens?

Säkerställ att ni får ut får maximal effekt av den tid och energi ni lägger ned på objekt- och förvaltningsstyrningsarbetet

För att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och göra styrningsarbetet så smidigt som möjligt, har vi tagit fram pm3 Licens. Genom att ansluta er till denna best practise säkerställer ni ett enhetligt arbetssätt - något som är helt avgörande för att pm3 ska få avsedd effekt - och ni hittar snabbare till den tillämpning av modellen som passar just er. Stöter ni på utmaningar? Det gör alla då och då. Diskutera på nätverksträffarna och få tillgång till medlemmarnas samlade erfarenheter kring möjliga lösningar. Är du intresserad av att teckna pm3 Licens? Fyll i formuläret längst ned på sidan så återkommer vi till dig med mer information.

Informationsblad

Vill du veta mer?