pm3 i
offentlig sektor

Skapa rätt förutsättningar för att bedriva
god och effektiv offentlig verksamhet

Nya möjligheter men också högre krav

All verksamhet i våra offentliga organisationer genomsyras idag av it-stöd i någon form. System och databaser sammankopplas över organisationsgränser. Detta har medfört oanade möjligheter till ökad medborgar- och samhällsservice men ställer samtidigt helt nya krav både på organisation och individer.

Många befinner sig nu i en situation där de ska tillgodose dessa ökade krav med hjälp av oförändrade eller till och med minskade resurser. Är det ens möjligt? Det vill vi påstå. I mer än tjugo år har vi hjälpt organisationer att nå sina mål genom effektivare styrning och samverkan, med stöd i modellen pm3.

”I digitaliseringssatsningen har det slagits fast att pm3 är en avgörande förutsättning”

Åsa Sandin,
Ansvarig för förvaltningsstyrning på Örebro kommun

”Hundratals systemförvaltningsplaner blev 17 förvaltningsplaner med pm3”

Ingrid Hallander,
Enhetschef på Region Östergötland

Era utmaningar, vår vardag

Den offentliga sektorn är ständigt pressad med allt högre krav och tuffare budget. Vi vet hur komplexa utmaningar som råder, men har också erfarenheten som krävs för att ge gott stöd.

Enligt våra erfarenheter behöver den offentliga sektorn kontinuerligt verka utifrån ett antal grundläggande frågeställningar, bland annat:

  • Hur skapas största möjliga nytta för våra skattemedel, på kort och lång sikt?
  • När medborgare ställer helt nya krav på funktionalitet och tillgänglighet - hur anpassas och vidareutvecklas våra samhällstjänster på bästa sätt? 
  • På vilket sätt tillvaratas bäst de möjligheter som digitaliseringen innebär?
  • Kan vi verkställa politiskt fattade beslut på ett mer effektivt sätt?

Alla organisationer har sina unika utmaningar och förutsättningar. Men med vår breda erfarenhet inom offentlig sektor, bland annat i landsting, myndigheter och kommuner, har vi förståelsen och förkunskaperna för att snabbt sätta oss in i och hjälpa er driva de förändringar ni är i behov av. Läs gärna någon av våra fallstudier eller kontakta oss för en personlig dialog redan idag.

Se vilka kunder vi har jobbat med

Ta reda på hur bland annat Pensionsmyndigheten, Region Östergötland och Örebro kommun nått framgångar genom styrning enligt pm3.

Se våra referenser

Våra senaste artiklar, nyheter och event

Event
Digital pm3 nätverksträff 17/6 2021
Event
Webinar: Engagerande ledarskap 20/5 2021
Event
Digital pm3 nätverksträff 22/4 2021
Artiklar Event
Digital pm3 nätverksträff 15/12 2020

Kontakta oss