pm3-modellen

Säkerställ att ni gör rätt saker och skapar balans mellan stabilitet och förändring.

Kort om pm3-modellen

pm3 är en styr- och samverkansmodell som möjliggör för en organisation att skapa balans mellan stabil förvaltning och effektiv verksamhetsutveckling.

pm3 utgår i grunden från ett kund- och verksamhets perspektiv. Det möjliggör styrning utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv där kompetens om både verksamheten och om teknik möts i ett gemensamt uppdrag för att skapa såväl ökat kundvärde som intern effektivitet. 

En modell utgår som bekant från en förenklad bild av verkligheten. Och en modell blir också så bra som dess tillämpning - med ett kompletterande förtydligande - att tillämpningen också används. pm3 modellen kan tillämpas på olika sätt med olika syften, till exempel för att skapa ordning och reda, kostnadseffektivitet, enklare prioritering eller balans mellan stabilitet och förändring - beroende på vilka behov som finns. pm3 utgår från ett verksamhetsperspektiv, bygger på målstyrning och skapar god samverkan mellan verksamhets- och it-förmågor. 

Nå resultat och framgång med hjälp av pm3

Anpassa modellen efter era behov

Digitaliseringens framfart har skapat nya frågor att hantera och ökat behovet av en styr och samverkans struktur för att komplettera linjen och kunna skapa en balans mellan stabilitet och flexibilitet. Organisationen behöver göra aktiva val till grund för sin unika tillämpning av pm3-modellen.

Hålls implementeringen levande

En modell blir så bra som dess tillämpning - om tillämpningen används. Framgångsfaktorerna i dag är en mix av styrning och ledarskap samt tydlighet kring vad strukturen ska leverera och generera för värde. Styrningen blir inte bättre än hur vi agerar och verkar!

Låt pm3 följa verksamhetens utveckling

Även en organisationsunik tillämpning i full användning kan bara vara relevant och framgångsrik om den utvecklas i takt med behoven hos den verksamhet den stödjer.

pm3 på 1 minut

Modellens ständiga utveckling

pm3-modellen utvecklas ständigt med inspiration från det akademiska och praktisk erfarenhet från våra kunduppdrag, nätverk, kundundersökningar och omvärldsbevakning. Den nya kunskapen återförs kontinuerligt till modellen för att säkerställa dess relevans över tid.

pm3 från 2006 fram till nu
styrbar systemförvaltning pm3

År 1990

Systemförvaltning

pm3 har sin grund i systemförvaltningsproblematiken som växte fram under 1980-talet. Embryot till modellen blev till i början av 1990-talet och syftade till att skapa styrbarhet inom en snabbt växande systemförvaltning.

År 2000

Förvaltningsstyrning

Modellen pm3 lanserades 2006 och var en vidareutveckling av konceptet Affärsmässig förvaltningsstyrning. Fokus har nu skiftat från it-system och systemförvaltning till förvaltningsobjekt och förvaltningsstyrning ur ett verksamhetsperspektiv.

pm3 logotyp

År 2015

It-governance och portföljstyrning

pm3 är en de facto-standard som används för att skapa styrbarhet på såväl objekt- som portföljnivå – en naturlig del av en organisations it-governance. Styrning sker genom samverkan och den hållbara struktur som skapas med hjälp av modellen återanvänds för att styra även utvecklingsinitiativ.

År 2020

Morgondagens styrning

pm3 används i dag inom olika områden beroende på organisationens behov; systemförvaltning, förvaltningsstyrning, objekt/portföljstyrning eller integrerad styrning. Fokus ligger på både stabilitet och framtidssäkring genom aktiv och löpande utveckling av styrningen.

Det finns ingen rätt eller fel tillämpning av pm3 ur modellens perspektiv. Vilka effekter som efterfrågas i organisationen är det som styr hur man bygger upp eller utvecklar sin styrning med hjälp av pm3.

Är du nyfiken på pm3?

Under åren har vi byggt upp en stor kunskapsbank kring modellen och dess utveckling samt satt den i ett sammanhang.

Den senaste versionen av pm3 finns i Modellbeskrivning 2022 som du hittar i vår webbshop. Nästa version kommer i april 2023. Modellen finns paketerad i en licens som är ett lättillgängligt stöd för de organisationer som tillämpar pm3. 

pm3 Licens

Ett verktyg för att inspirera er organisation inom området styrning och samverkan! Skapa förutsättningar för medvetna beslut, gemensamma arbetssätt och förmåga att anpassa er objekt- eller förvaltningsstyrning för att nå de nyttor ni eftersträvar.

Läs mer om pm3 Licens

pm3 online

Digitalisera er objekt- eller förvaltningsstyrning! Planera, genomför och följ upp er styrning i såväl enskilda objekt som för hela portföljen.

Läs mer om pm3 online

Utbildningar

Våra proffsiga utbildare stärker era förmågor att arbeta med organisationsanpassat styrningsarbete och därmed nå önskade nyttor för just er organisation!  

Se våra utbildningar