pm3 modellen

Säkerställ att ni gör rätt saker och skapa balans mellan stabilitet och förändring

Kort om pm3 modellen

pm³® är en styr- och samverkansmodell som stärker organisationers verksamhetsutvecklingsförmåga.

pm³ utgår i grunden från ett kund- och verksamhetsperspektiv. Det möjliggör styrning utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv där kompetens om både verksamheten och om teknik möts i ett gemensamt uppdrag för att skapa såväl ökat kundvärde som intern effektivitet. 

En modell utgår som bekant från en förenklad bild av verkligheten. Och en modell blir också så bra som dess tillämpning - med ett kompletterande förtydligande - att tillämpningen också används. pm3 modellen kan tillämpas på olika sätt med olika syften, till exempel för att skapa ordning och reda, kostnadseffektivitet, enklare prioritering eller balans mellan stabilitet och förändring - beroende på vilka behov som finns. pm3 utgår från ett verksamhetsperspektiv, bygger på målstyrning och skapar god samverkan mellan verksamhets- och it-parter. 

Vad är pm3?

Verksamhetsfokus för att lyckas med digitalisering

En tvärfunktionell styrning som sker utifrån ett verksamhetsperspektiv gör det möjligt att lyckas med digitaliseringsuppdraget. I en tid när allt upplevs snurra fortare och fortare är det viktigt att säkerställa en balans mellan förvaltning och utveckling samt att styra dessa företeelser på ett ändamålsenligt sätt.

Formaliserad samverkan ger ökat värde

Samverkan mellan verksamhets- och it-parter ger smartare, hållbara lösningar som leder till ökat kundvärde. En god samverkan säkerställer även att fokus sätts på rätt initiativ och minimerar risken för självgenerering.

Ökad förmåga att realisera strategier

Med fungerande målstyrning skapas förutsättningar för effekthemtagning och uppföljning av huruvida det som efterfrågats faktiskt har uppnåtts. I och med detta uppnår vi styrbarhet som säkrar ett effektivt stöd till verksamheten över tid samt att justeringar utifrån förändringar i omvärlden kan hanteras löpande.

Modellens evolution

styrbar systemförvaltning pm3

År 1990

Systemförvaltning

pm3 har sin grund i systemförvaltningsproblematiken som växte fram under 1980-talet. Embryot till modellen blev till i början av 1990-talet och syftade till att skapa styrbarhet inom en snabbt växande systemförvaltning.

År 2000

Förvaltningsstyrning

Modellen pm3 lanserades 2006 och var en vidareutveckling av konceptet Affärsmässig förvaltningsstyrning. Fokus har nu skiftat från it-system och systemförvaltning till förvaltningsobjekt och förvaltningsstyrning ur ett verksamhetsperspektiv.

pm3 logotyp

År 2015

It-governance och portföljstyrning

pm3 är en de facto-standard som används för att skapa styrbarhet på såväl objekt- som portföljnivå – en naturlig del av en organisations it-governance. Styrning sker genom samverkan och den hållbara struktur som skapas med hjälp av modellen återanvänds för att styra även utvecklingsinitiativ.

År 2020

Morgondagens styrning

För att säkerställa modellens relevans även imorgon arbetar vi ständigt med kunskapsutveckling. Det är vi stolta över och det sitter rotat i vårt DNA! Modellen utvecklas med inspiration från det akademiska och bygger på praktisk erfarenhet från våra kunduppdrag, vårt nätverk, kundundersökningar och omvärldsbevakning. Den nya kunskapen återförs kontinuerligt till modellen för att säkerställa dess relevans över tid. Läs mer om modellens evolution.

Är du nyfiken på pm3?

Under åren har vi byggt upp en stor kunskapsbank kring modellen och dess utveckling samt satt den i ett sammanhang.

Den senaste versionen av pm3 finns i Modellbeskrivning 2021 som du inom kort hittar i vår webbshop. Modellen finns paketerad i en licens som är ett lättillgängligt stöd för de organisationer som tillämpar pm3. Äldre publikationer och forskningsresultat hittar du på Digitala Vetenskapliga Arkivet, t.ex. avhandlingen Styrbar systemförvaltning, Affärsmässig förvaltningsstyrning och Affärsmässig systemförvaltning. Äldre material t.ex. "PÅSYN'er" skrivna åren 2005-2010 finns på förfrågan - vänligen kontakta oss här om du är intresserad av att veta mer om t.ex. "ITIL och pm3 - likheter, skillnader samt värdet av att kombinera modellerna".

pm3-inspiration i musikaliskt format 

Är ni mitt i ett pm3-införande och behöver lite inspiration på vägen? Varför inte göra som Stefan Jarl, förvaltningsstyrningsansvarig på Eskilstuna kommun - han skrev en egen låt om pm3 som spelades upp för hela teamet på en gemensam sammankomst.

Är du ingen låtskrivare? Varsågod att ta del av Stefans låt tillsvidare!

pm3 licens

Få tillgång till 20 års erfarenhet inom styrning och samverkan! Ett komplett stöd som säkerställer att ni får ut maximal effekt av ert pm3-arbete.

Läs mer om pm3 licens

pm3 online

Digitalisera er förvaltningsstyrning! Planera, genomför och följ upp er styrning i såväl enskilda objekt som för hela portföljen.

Läs mer om pm3 online

Utbildningar

Våra proffsiga utbildare ger er handfasta verktyg och stärker era förmågor att lyckas med ert styrningsarbete. 

Se våra utbildningar