pm3-modellen

Säkerställ att ni gör rätt saker och skapar balans mellan stabilitet och förändring.

Pm3 är en styr- och samverkansmodell som möjliggör för en organisation att skapa balans mellan stabil förvaltning och effektiv verksamhetsutveckling. Pm3 utgår i grunden från ett kund- och verksamhets perspektiv. Det möjliggör styrning utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv där kompetens om både verksamheten och om teknik möts i ett gemensamt uppdrag för att skapa såväl ökat kundvärde som intern effektivitet. Modellen kan tillämpas på olika sätt med olika syften beroende på vilka behov som finns.

Effekten ni kan få med hjälp av pm3

  • Involverar alla yrkesgrupper och funktioner som behövs för att styra, organisera och genomföra digital utveckling och förvaltning.
  • Stödjer chefer på alla nivåer i att kunna prioritera och delegera i samverkan.
  • Väger samman olika perspektiv som finns i organisationen och hanterar dem med fokus på att uppnå önskad effekt.
  • Synkroniserar organisationens styrande processer för att skapa balans mellan agilitet och förutsägbarhet.
  • Målstyrning och prioritering av arbete oavsett vilka metoder och verktyg som används i det operativa arbetet.
  • Möjliggör uppdragsbaserat samarbete för organisationers medarbetare och chefer oavsett linjetillhörighet.

Pm3:s användningsområden

Pm3 Förvaltningsstyrning

Ordning och reda på förvaltningen och stöd för era förvaltningsbehov. Här kan du läsa några tankar om pm3 som modell för förvaltningsstyrnig

Pm3 Livscykelhantering

För samverkan mellan alla behov som finns i processer så som system, säkerhet, kvalitet och information. Här kan du läsa några tankar om pm3 som stöd för livscykelhantering.

Pm3 Verksamhetsutveckling

Med fokus på tvärfunktionell styrning och nya sätt att leverera. Läs fem tankar om pm3 som stöd för verksamhetsutvekling.

Nå resultat och framgång med hjälp av pm3

När pm3 lanserades 2006 var det fullt fokus på systemförvaltning. Idag, närmare tjugo år och sjutton uppdateringar senare, kan modellen användas till mycket mera. Användningen och tillämpningen beror helt på vad ni vill uppnå. En modell utgår som bekant från en förenklad bild av verkligheten. Och en modell blir också så bra som dess tillämpning - med ett kompletterande förtydligande - att tillämpningen också används.

Anpassa modellen efter era behov

Digitaliseringens framfart har skapat nya frågor att hantera och ökat behovet av en styr och samverkans struktur för att komplettera linjen och kunna skapa en balans mellan stabilitet och flexibilitet. Organisationen behöver göra aktiva val till grund för sin unika tillämpning av pm3-modellen.

Håll pm3-tillämpningen levande

En modell blir så bra som dess tillämpning - om tillämpningen används. Framgångsfaktorerna i dag är en mix av styrning och ledarskap samt tydlighet kring vad strukturen ska leverera och generera för värde. Styrningen blir inte bättre än hur vi agerar och verkar!

Låt pm3 följa verksamhetens utveckling

Även en organisationsunik tillämpning i full användning kan bara vara relevant och framgångsrik om den utvecklas i takt med behoven hos den verksamhet den stödjer.

Modellens ständiga utveckling

pm3-modellen utvecklas ständigt med inspiration från det akademiska och praktisk erfarenhet från våra kunduppdrag, nätverk, kundundersökningar och omvärldsbevakning. Den nya kunskapen återförs kontinuerligt till modellen för att säkerställa dess relevans över tid.

styrbar systemförvaltning pm3

År 1990

Systemförvaltning

pm3 har sin grund i systemförvaltningsproblematiken som växte fram under 1980-talet. Embryot till modellen blev till i början av 1990-talet och syftade till att skapa styrbarhet inom en snabbt växande systemförvaltning.

År 2000

Förvaltningsstyrning

Modellen pm3 lanserades 2006 och var en vidareutveckling av konceptet Affärsmässig förvaltningsstyrning. Fokus har nu skiftat från it-system och systemförvaltning till förvaltningsobjekt och förvaltningsstyrning ur ett verksamhetsperspektiv.

pm3 logotyp

År 2015

It-governance och portföljstyrning

pm3 är en de facto-standard som används för att skapa styrbarhet på såväl objekt- som portföljnivå – en naturlig del av en organisations it-governance. Styrning sker genom samverkan och den hållbara struktur som skapas med hjälp av modellen återanvänds för att styra även utvecklingsinitiativ.

År 2020

Morgondagens styrning

pm3 används i dag inom olika områden beroende på organisationens behov; systemförvaltning, förvaltningsstyrning, objekt/portföljstyrning eller integrerad styrning. Fokus ligger på både stabilitet och framtidssäkring genom aktiv och löpande utveckling av styrningen.

Det finns ingen rätt eller fel tillämpning av pm3 ur modellens perspektiv. Vilka effekter som efterfrågas i organisationen är det som styr hur man bygger upp eller utvecklar sin styrning med hjälp av pm3.

Är du nyfiken på pm3?

Under åren har vi byggt upp en stor kunskapsbank kring modellen och dess utveckling samt satt den i ett sammanhang.

Den senaste versionen av pm3 finns i Modellbeskrivning 2022 som du hittar i vår webbshop. Nästa version kommer i april 2023. Modellen finns paketerad i en licens som är ett lättillgängligt stöd för de organisationer som tillämpar pm3. 

pm3 Licens

Ett verktyg för att inspirera er organisation inom området styrning och samverkan! Skapa förutsättningar för medvetna beslut, gemensamma arbetssätt och förmåga att anpassa er objekt- eller förvaltningsstyrning för att nå de nyttor ni eftersträvar.

Läs mer om pm3 Licens

pm3 online

Digitalisera er objekt- eller förvaltningsstyrning! Planera, genomför och följ upp er styrning i såväl enskilda objekt som för hela portföljen.

Läs mer om pm3 online

Utbildningar

Våra proffsiga utbildare stärker era förmågor att arbeta med organisationsanpassat styrningsarbete och därmed nå önskade nyttor för just er organisation!  

Se våra utbildningar

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på På i Stockholm AB, orgnr. 5562776657 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata