pm3 modellen

Säkerställ att ni gör rätt saker och skapa balans mellan stabilitet och förändring

Kort om pm3 modellen

pm³® är en styr- och samverkansmodell som möjliggör för en organisation att skapa balans mellan stabil leverans och effektiv verksamhetsutveckling.

pm3 utgår i grunden från ett kund- och verksamhetsperspektiv. Det möjliggör styrning utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv där kompetens om både verksamheten och om teknik möts i ett gemensamt uppdrag för att skapa såväl ökat kundvärde som intern effektivitet. 

En modell utgår som bekant från en förenklad bild av verkligheten. Och en modell blir också så bra som dess tillämpning - med ett kompletterande förtydligande - att tillämpningen också används. pm3 modellen kan tillämpas på olika sätt med olika syften, till exempel för att skapa ordning och reda, kostnadseffektivitet, enklare prioritering eller balans mellan stabilitet och förändring - beroende på vilka behov som finns. pm3 utgår från ett verksamhetsperspektiv, bygger på målstyrning och skapar god samverkan mellan verksamhets- och it-förmågor. 

Vad är pm3?

Verksamhetsfokus för att lyckas med digitalisering

En tvärfunktionell styrning som sker utifrån ett verksamhetsperspektiv gör det möjligt att lyckas med digitaliseringsuppdraget. I en tid när allt upplevs snurra med allt högre hastighet är det viktigt att säkerställa en balans mellan förvaltning och utveckling samt att styra dessa företeelser på ett ändamålsenligt sätt.

Formaliserad samverkan ger ökat värde

I takt med att komplexiteten i lösningar ökar så krävs fler förmågor som i sin tur behöver samverka mot ett gemensamt mål.

Från strategi till handling

Med fungerande målstyrning skapas förutsättningar för effekthemtagning och uppföljning av ifall det som efterfrågats faktiskt har uppnåtts. På det sättet uppnår vi styrbarhet som säkrar ett effektivt stöd till verksamheten över tid samt att justeringar utifrån förändringar i omvärlden kan hanteras löpande.

Modellens evolution

styrbar systemförvaltning pm3

År 1990

Systemförvaltning

pm3 har sin grund i systemförvaltningsproblematiken som växte fram under 1980-talet. Embryot till modellen blev till i början av 1990-talet och syftade till att skapa styrbarhet inom en snabbt växande systemförvaltning.

År 2000

Förvaltningsstyrning

Modellen pm3 lanserades 2006 och var en vidareutveckling av konceptet Affärsmässig förvaltningsstyrning. Fokus har nu skiftat från it-system och systemförvaltning till förvaltningsobjekt och förvaltningsstyrning ur ett verksamhetsperspektiv.

pm3 logotyp

År 2015

It-governance och portföljstyrning

pm3 är en de facto-standard som används för att skapa styrbarhet på såväl objekt- som portföljnivå – en naturlig del av en organisations it-governance. Styrning sker genom samverkan och den hållbara struktur som skapas med hjälp av modellen återanvänds för att styra även utvecklingsinitiativ.

År 2021

Morgondagens styrning

För att säkerställa modellens relevans även imorgon arbetar vi ständigt med kunskapsutveckling. Det är vi stolta över och det sitter rotat i vårt DNA! Modellen utvecklas med inspiration från det akademiska och bygger på praktisk erfarenhet från våra kunduppdrag, vårt nätverk, kundundersökningar och omvärldsbevakning. Den nya kunskapen återförs kontinuerligt till modellen för att säkerställa dess relevans över tid. Att jämföra pm3 2021 med till exempel pm3 2011 innebär med andra ord att modellen har utvecklats i många steg i takt med det kontext den används i.

Är du nyfiken på pm3?

Under åren har vi byggt upp en stor kunskapsbank kring modellen och dess utveckling samt satt den i ett sammanhang.

Den senaste versionen av pm3 finns i Modellbeskrivning 2021 som du hittar i vår webbshop. Modellen finns paketerad i en licens som är ett lättillgängligt stöd för de organisationer som tillämpar pm3. 

pm3 licens

Ett verktyg för att inspirera er organisation inom området styrning och samverkan! Skapa förutsättningar för medvetna beslut, gemensamma arbetssätt och förmåga att anpassa er objekt- eller förvaltningsstyrning för att nå de nyttor ni eftersträvar.

Läs mer om pm3 licens

pm3 online

Digitalisera er objekt- eller förvaltningsstyrning! Planera, genomför och följ upp er styrning i såväl enskilda objekt som för hela portföljen.

Läs mer om pm3 online

Utbildningar

Våra proffsiga utbildare stärker era förmågor att arbeta med organisationsanpassat styrningsarbete och därmed nå önskade nyttor för just er organisation!  

Se våra utbildningar