pm³ historia

pm3 produktpaketerades 2006 men arbetet med pm3 började långt innan dess. Under 90-talet ökade intresset för förvaltning och diskussionerna kring hur förvaltningsproblem skulle hanteras var många. Förvaltning betraktades som ett ”elakt problem”, ett problem som inte hade någon optimal lösning, kostade pengar och hade oklara ansvarsroller. Efter att ha studerat förvaltningsverksamheter och bedrivit förändringsarbeten kring förvaltning kunde Malin Nordström och Tommy Welander konstatera att det som saknades var styrbarhet. Malins forskning tillsammans med På:s praktiska erfarenheter kombinerade förvaltningsstyrning med ett affärsmässigt perspektiv och skapade därmed något unikt på marknaden. pm3 är en vidareutveckling från konceptet Affärsmässig Förvaltningsstyrning och första versionen var baserad på Malin Nordströms doktorsavhandling Styrbar Systemförvaltning. Idag är pm3 en förvaltnings- och portföljstyrningsmodell som används för att skapa ordning och reda i det enskilda förvaltningsuppdraget samt för att hantera organisationens totala uppdragsportfölj avseende förvaltning och utveckling.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@pm3.se eller 08-544 961 70.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.