Partnerskap och samarbeten

Samverkan som stärker båda parter

Samverkan är en av våra grundstenar. Förutom med våra kunder samarbetar och samverkar vi med exempelvis utbildnings- och konsultföretag och genom ett flertal nätverk,

där vi tillsammans stärker kundnyttan i våra erbjudanden. Vi välkomnar samarbetspartners som kompletterar vårt erbjudande och vill bygga långsiktigt hållbara relationer.

Vad innebär det att vara partner?

Är ni intresserade av ett strategiskt partnerskap eller att bli ackrediterad pm3-partner? Läs mer om innebörden här.

Våra samarbeten har olika format, men bygger antingen på en strategiskt ömsesidig vinning – där våra gemensamma erbjudanden stärker båda parters konkurrensförmåga och kundnytta – eller ett ackrediterat partnerskap, som kretsar kring vår modell för styrning, pm3.

Eftersom vi äger och utvecklar pm3 med målbilden att säkerställa ett långsiktigt gångbart stöd för styrning, är det centralt för oss att mottagandet och förståelsen för pm3 sker på rätt sätt hos alla kunder. Därför är det endast ackrediterade partners som äger rätten att i någon form använda vårt varumärke pm3 i uppdrag, utbildningar eller annan kommunikation. Som kund eller utbildningsdeltagare via en ackrediterad partner kan du därmed vara trygg i att den information som delges om pm3 är aktuell och korrekt.

Vi har idag två ackrediterade utbildningspartners: Dataföreningen kompetens och Informator.

Hur blir ni en partner?

Är du intresserad av partnerskap? Kontakta oss för en dialog om hur vi kan bli bättre tillsammans!

Kontakta oss