Modellen pm³

Varför pm³?

Systemförvaltning/IT-förvaltning utgör vanligtvis ca 80 procent av IT-budgeten. Förvaltningsverksamheten är ofta dold i linjestrukturen vilket gör den svår att styra. Genom att organisera denna verksamhet med hjälp av pm3 skapas ett stort utrymme för effektivisering och besparing. Forskning visar att en god IT-governance kan ge upp till 20-40 procent högre avkastning på redan gjorda IT-investeringar (Weill och Ross, 2005). I PENG-analysen ”Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell” visade det sig att förvaltningskostnader sänktes med 10 procent i en organisation efter ett pm3-införande.

En förvaltningsverksamhet som är målstyrd enligt pm3 är kostnadseffektiv och ger hög verksamhetsnytta. Genom att organisera samverkan i en affärsmässig förvaltningsorganisation säkras en balans mellan stabilitet och förändring. Detta säkrar att verksamheten får det stöd den behöver och att organisationen får ut mer av sina investeringar.

Läs mer nedan eller ta del av hur Region Östergötland gick från klassisk systemförvaltning till förvaltningsstyrning med pm3 och därmed gick från hundratals systemförvaltningsplaner till endast 17 förvaltningsplaner med pm3!

Slipp typiska förvaltningsproblem
Med hjälp av pm3 slipper ni typiska förvaltningsproblem och kan istället skapa styrbarhet och kontroll över förvaltningsverksamheten.

  • Samverkan mellan verksamhet och IT
  • Skapa ordning och reda
  • Strukturerat och gemensamt arbetssätt

Fokus på ökad verksamhetsnytta
Eftersom förvaltningsstyrningen organiseras utifrån den verksamhet som ska stödjas flyttas fokus från teknik och leverantörer till ökad verksamhetsnytta.

  • Investeringar får tänkt effekt
  • Styr efter verksamhetens behov

Effekter i hela organisationen
Med hjälp av en struktur för mål och målstyrning kopplat till förvaltningsportföljen blir det lättare att se hur förvaltningen bidrar i organisationen.

  • Prioritera mellan förvaltnings- och utvecklingsportföljen
  • Möjliggör ett Lean-arbetssätt

Transparens och spårbarhet
pm3 synliggör och skapar transparens i förvaltningsarbetet och förvaltningskostnaderna. Detta skapar förutsättningar för att kunna prioritera bättre.

  • Koppla ihop strategi med operativa mål
  • Effektivisera ert resursutnyttjande

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.