Modellen pm³

Vad är pm³?

pm3 är en styrmodell med grund i systemförvaltningsproblematiken från början av 1990-talet, men som över tid utvecklats till en modell som används för styrning av verksamhetsutveckling. Det betyder att pm3 kan både kan användas till att skapa ordning och reda i det enskilda förvaltningsuppdraget samt för att hantera organisationens totala uppdragsportfölj avseende förvaltning och utveckling. I grunden utgår pm3 från verksamhetsperspektivet vilket möjliggör styrning utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv. Att införa pm3 innebär att göra en tillämpning av modellen. Beroende på vilka bakomliggande drivkrafter som finns till införandet och hur tillämpningen genomförs kommer effekterna av modellinförandet att variera mellan olika organisationer.

pm³ (På maintenance management model) är en modell som är baserad på forskning och beprövad praktisk erfarenhet. Hundratals införanden av modellen har genomförts i många olika branscher. Forskning och utveckling utifrån de frågeställningar som uppkommer i samband med användning av pm3 pågår kontinuerligt. pm3 ägs, förvaltas och utvecklas av På AB.

Olika tillämpningar

Inom ett enskilt område
pm3 kan användas för att styra ett enskilt objekt, behöver alltså inte införas i en hel organisation. Att begränsa införandet/tillämpningen till ett enskilt område/objekt skapar ordning och reda för det enskilda området. Effekten är ofta tydlig struktur, styrning, ansvarsroller och samverkan inom det specifika området.

Styrbar systemförvaltning
Att gå från individuell styrning av hundratals it-system till styrning som grupperar it-systemen utifrån verksamheten (inte organisation). Innebär färre och tydligare kontaktytor jämfört med traditionell systemförvaltning. Bättre dialog mellan verksamhet och it kring frågor om organisationens it-system.
Förbättrad ordning och reda vilket i sin tur har möjliggjort konsolidering av it-system. Kontroll på hur mycket personella och monetära resurser som krävs för förvaltningsverksamheten. Mer behovsstyrd vidareutveckling genom koppling mellan verksamhetens planering och hur förvaltningsverksamheten understödjer det.

Styrbara förvaltningsobjekt
Styra det samlade stödet till verksamheten. Samförvaltning av verksamhetsprocess/produkt och it inom ramen för objekten i pm3. Förutsättning för att lyckas med digitaliseringen – olika kompetenser behövs och högre grad av samverkan är nödvändig vilket kan åstadkommas genom samstyrning i objekten. Fokus på hela värdeskapandet till objektverksamheten. Lättrörlig och anpassningsbar till likväl snabbt förändrade behov i objektverksamheten som förändrade förutsättningar i form av kompetenser, lösningar och information.

Styrbar förvaltning och utveckling
Uppdraget utökas från förvaltning (vidmakthållande och vidareutveckling) till att också innefatta nyutveckling. Säkerställer att rätt saker görs oavsett i vilken genomförandeform de bedrivs. De organisationer som sammanför styrningen av utveckling och förvaltning har ofta lättare att göra riktiga prioriteringar, välja rätt genomförandeform och även lättare att hantera uppföljning och effekthemtagning på ett strukturerat sätt.

Integrerad styrning
Styrning enligt pm3 är integrerad med övrig styrning (ledningssystem). Detta är en grundförutsättning för alla tillämpningar. Oavsett hur man väljer att införa och tillämpa pm3-modellen måste den integreras med övrig styrning för en tydlig och överenskommen samt fungerade styrning.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.