Bli snabbfotad med agil portföljstyrning

En snabbföränderlig omvärld med större upplevd osäkerhet leder till ett ökat förändringstryck. Linjens stuprör är oförmögna att möta detta, vilket ger ett ökat behov av virtuell organisering av verksamhetsutvecklingen i projekt och förvaltning. För att hitta balans mellan stabilitet och förändring behöver verksamhetsutvecklingen samlas i en portfölj, där projektens andel vanligen utgör 30 % av kostnaderna, medan förvaltning inklusive vidareutveckling står för 70 % (Gartner Application Architecture Development & Integration Summit, July 2018, Sydney). Oavsett vilken arbetsform som används, projekt eller förvaltning, riktas arbetet mot samma strategiska mål, har samma beslutsfattare och konkurrerar om samma resurser. För att säkerställa rätt prioritering och resursanvändning behöver projekt och förvaltning därmed samstyras.

En större ratt med bättre grepp gör det enklare att ändra kurs

Portföljstyrning handlar om att göra rätt saker, på rätt sätt, med rätt beteenden, rätt i tiden och med rätt leverantör. Du som sitter i organisationens ledning vill fatta korrekta, underbyggda beslut och sedan kunna realisera dem. Hur får du till en motiverad organisation som gör rätt saker? Hur säkerställer du en effektiv resurshantering? Med en agil portföljstyrning blir det enklare att snabbt skala upp, ned och fördela om resurser för att säkerställa att ni är på rätt väg mot målen. Vi arbetar med samverkan mellan verksamhet och it på alla nivåer; strategisk, taktisk och operativ. Oavsett vilka operativa modeller ni har, kan vi hjälpa er balansera stabilitet och förändring.

Resan mot en skalbar portföljstyrning som fungerar i praktiken

En viktig del av portföljstyrningen är att se till att få med alla berörda på förändringen. Det är helt avgörande att arbeta med att visualisera portföljens innehåll, progress, mål och effekt för att säkerställa att den fungerar i praktiken och ger en stark förändringskapacitet. Våra konsulter är certifierade i förändringsledning och arbetar med portföljstyrning på alla mognadsnivåer från enskilda objekt upp till SRO (Strategic Realization Office). Vi hjälper er att skapa en helhetsbild över all verksamhetsutveckling för att kunna starta eller stoppa initiativ samt omfördela resurser. Med andra ord – vi erbjuder en skalbar portföljstyrning som är baserad på era specifika mål och förutsättningar och vi går bredvid er hela vägen för att i slutändan kunna se ändrade beteenden som leder till verkliga resultat, att era effektmål nås samt en strategisk måluppfyllelse t.ex. genom att använda effektregister och effektkedjor.

Vill du skapa styrbarhet med ett handgripligt stöd som fungerar på riktigt?

Vi hos På AB hjälper organisationer till framgångsrik portföljhantering genom att fokusera på styrning utifrån ett samverkans- och helhetsperspektiv. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig för att starta upp en dialog kring era behov.

SENASTE NYTT INOM PORTFÖLJSTYRNING:

Artikel: Förverkliga era strategier och skapa affärsnytta med Strategy Realization Office (SRO)

Snabbfotad agil portföljstyrning med SRO – läs artikeln här.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.