Hållbar styrning och samverkan

Världen idag är både snabbt föränderlig, mångfasetterad och drivs av digitalisering och globalisering. Kunders och intressenters beteenden och krav ändras snabbt och förväntningarna på ständigt förbättrat värde ökar. Digitaliseringen gör att rutiner och arbetssätt förändras och det ställer nya krav på medarbetarnas förmågor. I denna komplexa värld ökar kraven på ledningens styrning av verksamheten. Nu efterfrågas en styrning som är anpassningsbar och flexibel samtidigt som den är motståndskraftig och kan hantera förändringar i omvärlden.

Har din organisation många olika styrformer som gör arbetet alltför komplext och bidrar till att du förlorar kontroll? Du som sitter i ledningen behöver en lättöverskådlig karta över hur era olika styrformer hänger ihop. Ett vanligt problem är otydligt ansvar gällande organisationens olika styrningar, t.ex. att flera personer ansvar för samma sak.

Framgångsrika organisationer skapar värde för kunder och intressenter, utvecklar värdeskapande processer, förbättrar verksamheten, skapar innovationer, leder för hållbarhet samt involverar motiverade medarbetare. Vill du att er organisation också ska bli bra på det här?

Vi hos På AB tror att nyckeln är att få till en effektiv samverkan mellan alla såväl taktiska som strategiska styrformer. Som ansvarig för organisationens styrning är ledningsprocesserna troligtvis några av dina viktigaste verktyg och kärnan i organisationens styrning. Men relaterar ledningssystemet och/eller verksamhetssystemet och dess processer till era olika styrformer?

Ofta stannar styrformer på strategisk nivå och når inte hela vägen ned till taktisk. På AB kan hjälpa dig att välja väg, visa väg, skapa förutsättningar och följa upp för att ge dig bättre möjligheter att navigera. Oönskade och onödiga variationer av styrformer kostar mer än det smakar och skapar dessutom psykisk stress hos medarbetarna.

En kund som vi hjälpt med organisations- och verksamhetsstyrning säger såhär sex månader efter det att arbetet påbörjades:

Nästa steg

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation till en hållbar styrning och samverkan som skapar förutsättningar för din organisation att prestera bättre och som förenklar dina medarbetares vardag? Kontakta oss så återkommer vi till dig snarast möjligt för att starta upp en dialog.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.