Effektiv objekt- och förvaltningsstyrning

En effektiv objekt- och förvaltningsstyrning styr med mål som utgår från verksamhetsmål, behov och krav. Genom att tillsätta en professionell, tvärfunktionell, virtuell organisation med rätt verksamhetskompetens och rätt it-/teknikkompetens skapas förutsättningar för god samverkan och styrning som är i samklang med verksamhetens mål. Att organisera sig på detta sätt möjliggör verksamhetsutveckling utan att för den skull störa kärnverksamheten – det innebär istället att verksamheten avlastas. Utvecklingssatsningar prioriteras utifrån en helhetsbild över de krav och behov som verksamheten har.

Vi hos På AB erbjuder våra kunder stöd i implementering, etablering och ständiga förbättringar av objekt- och förvaltningsstyrning. Vi hjälper dem till uppnådd målbild genom ett förändringsarbete som säkrar effekthemtagning på både kort och lång sikt. I vårt arbete kombinerar vi vår spetskompetens inom pm3 med andra modeller och ramverk i syfte att skapa en styrning som fungerar i praktiken och som genererar mesta möjliga nytta för dig.

Effekter i förvaltningsorganisationen

Med hjälp av en tydlig styrstruktur slipper ni typiska förvaltningsproblem och kan istället skapa styrbarhet och kontroll över objekt- och förvaltningsverksamheten.

  • Samverkan mellan verksamhet och it
  • Skapa ordning och reda
  • Strukturerat och gemensamt arbetssätt

Fokus på ökad verksamhetsnytta
Eftersom förvaltningsstyrningen organiseras utifrån den verksamhet som ska stödjas flyttas fokus från teknik och leverantörer till ökad verksamhetsnytta.

  • Investeringar får tänkt effekt
  • Styr efter verksamhetens behov

Effekter i hela organisationen
Med hjälp av en struktur för mål och målstyrning kopplat till förvaltningsportföljen blir det lättare att se hur förvaltningen bidrar i organisationen.

  • Prioritera mellan förvaltnings- och utvecklingsportföljen
  • Möjliggör ett Lean-arbetssätt

Transparens och spårbarhet
Styrmodellen pm3 synliggör och skapar transparens i förvaltningsarbetet och förvaltningskostnaderna. Detta skapar förutsättningar för att kunna prioritera bättre.

  • Koppla ihop strategi med operativa mål
  • Effektivisera ert resursutnyttjande

Hur ska din organisation ta nästa steg?
Varmt välkommen att kontakta oss hos På AB som sedan 1997 är experter på området styrning och samverkan. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att initiera en dialog kring hur en effektiv objekt- och förvaltningsstyrning kan ta din organisation till nästa nivå.

TA DEL AV DET SENASTE INOM OBJEKT- OCH FÖRVALTNINGSSTYRNING:

Artikel: Hur en aktiv förvaltning bidrar till ökad kundnöjdhet

Artikel: Så skapar du en engagerad styrgrupp!

Ta reda på På AB:s sju bästa tips för att lyckas med ditt styrgruppsarbete! Läs artikeln

I artikelserien ”införa och tillämpa pm3” kommer vi nu ut med den 4:e av 5 delar: Styrbar förvaltning och utveckling.

Den fjärde delen fokuserar på den tillämpning där förvaltning och utveckling styrs gemensamt. Läs artikeln

Fler intressanta artiklar hittar du under Aktuellt

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.