Målstyrning som levererar värde

Vet dina medarbetare hur de ska prioritera sin tid för att på bästa sätt bidra till er framgång?

Att som medarbetare känna till, förstå och kunna omsätta organisationens övergripande mål till sin egna handlingsplan har enligt flertalet studier stor effekt på bland annat produktivitet och medarbetarnöjdhet. Att lyckas med målstyrning är dock komplext och det finns många fallgropar längs vägen.

Vad kan du som ansvarig för en verksamhet göra för att åstadkomma goda resultat i er organisation?

Många organisationer vi möter upplever ofta stora utmaningar med alltför många eller flera motstridiga mål, vilket skapar förvirring och brist på gemensam riktning hos team och medarbetare. Vi möter även organisationer som har brist på explicita mål alternativt att målen är av alltför högtflygande karaktär såsom ”vi ska vara ett grönt företag” eller ”vi tänker digitalt först”.

I båda fallen har organisationer låtit respektive avdelning, affärsområde, ledningsgrupp eller funktion fritt fått sända ut sina budskap av mål och riktlinjer utan att hänsyn tas till den individuella medarbetaren eller teamet. I många fall har målen arbetats fram på en strategisk nivå men inte brutits ner på en taktisk nivå.

Traditionellt har organisationer ofta ett bra grepp om de ekonomiska målen. De vet vad som ska mätas kring KPI:er, använder sig av metoder och modeller som balanced scorecard och smarta mål. Däremot ser vi att många organisationer möter utmaningar kring målstyrning utifrån ett medarbetarperspektiv. Framgångsrik målstyrning handlar om olika individer som jobbar tillsammans med ett gemensamt ansvar för att uppnå något. Däri ligger komplexiteten, förändringsresan och motivationen till en lyckad målstyrning. Omvärldens snabba förändring med digitalisering och hållbarhetsfrågor ställer också högst relevanta krav på målstyrning överlag.

Målstyrning handlar inte bara om att sätta rätt mål på rätt nivå, det handlar också om att arbeta fokuserat för att realisera dem i ett syfte att leverera värde till kunder, medarbetare, medborgare och uppdragsgivare. Att arbeta målstyrt medför inte bara att hårda resultat nås, undersökningar visar också konkret på att arbetsklimat och hälsa förbättras.

Hur kan jag komma vidare?

Känner du igen dig i problematiken kring målstyrning och ställer dig frågor som hur ni skapar en god dialog, samarbete och fångar behoven hos olika delar inom organisationen? Eller funderar du på hur ni kan visa på nytta och resultat?

Våra kunder efterfrågar ofta stöd i dessa frågor och vi hos På AB har lång erfarenhet av att stödja organisationer i att etablera mekanismer för målstyrning och hjälper dig gärna. Gör vårt snabba test nedan så återkommer vi till dig med ett resultat och för diskussion kring ert nästa steg framåt.

TA DEL AV DET SENASTE INOM MÅLSTYRNING:

Ta tempen på er målstyrning; gör vårt snabba test!

Svara på åtta snabba frågor kring er organisations målstyrning och få reda på hur ni ligger till. Jag vill göra målstyrningstestet!

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.