Vi får din styrning att fungera i praktiken

Analysis Business Collaboration Action Collaborate

På resan mot ökad styrbarhet och ökad kundnöjdhet är det vanligt att stöta på ett antal utmaningar. Det kan röra sig om att:

 • Svårigheter att realisera strategier
 • Strategier saknas för att komma i mål med digitaliseringsagendan
 • Det finns utmaningar kring effekthemtagningen av utvecklingsinitiativ och frågor kring om organisationen får ut maximal verksamhetsnytta för pengarna
 • Det saknas struktur för hur verksamhet och it ska arbeta mot samma mål
 • Modeller och ramverk för it-styrning hänger inte ihop med övrig styrning
 • Kostnaderna för förvaltningsverksamheten ökar på bekostnad av innovationskraften
 • Det finns en önskan om att få ut mer effekt av styrgruppsarbetet
 • Det saknas en strukturerad modell för förvaltningsstyrning
 • Det finns ett tillfälligt behov av en förvaltningsledare

Brottas ni med någon eller flera av situationerna ovan kan På hjälpa er i mål. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom olika områden såsom:

 • portföljstyrning
 • objekt-/förvaltningsstyrning
 • kvalitetsledning
 • målstyrning
 • leverantörsstyrning

 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur våra erfarna På-konsulter kan hjälpa till.

Om att anlita en På-konsult
På AB äger, förvaltar och utvecklar modellen pm3 vilket innebär att vi alltid baserar våra konsultinsatser på den senaste forskningen och våra gedigna erfarenheter inom området. Vi kan erbjuda våra kunder stöd i såväl etableringen av pm3-modellen som med tillfällig bemanning av olika roller eller coachning. Det unika med oss är att vi har ett samverkansperspektiv på all verksamhetsutveckling och verksamhetsperspektiv på all förändring. Till vår hjälp använder vi oss av principerna i pm3. Vi hjälper våra kunder till uppnådd målbild genom ett förändringsarbete som säkrar effekthemtagning på både kort och lång sikt. 

Genom att ha stöttat hundratals organisationer med allt från 70 till 60 000 anställda i såväl införanden som praktisk, daglig förvaltningsstyrning har vi en unik erfarenhetsbank kring hur du får styrning att fungera på alla nivåer i organisationen. Hos På arbetar vi mycket med erfarenhetsutbyte och erbjuder därmed våra kunder hela företagets kompetens inom ramen för ett givet uppdrag. I vårt arbete kombinerar vi vår spetskompetens inom pm3 med andra modeller och ramverk i syfte att skapa en styrning som fungerar i praktiken och som genererar nytta för kunden.