pm³ Licens

Tjugo års erfarenhet inom styrning och samverkan, i era händer

Gemensam styrning och uppföljning av hela uppdragsportföljen, förvaltning och utveckling, har visat sig ge ökat kundvärde och stora konkurrensfördelar för organisationer. pm3 Licens är ett omfattande stöd för er som arbetar med, eller överväger att införa, styrning enligt pm3.

I all enkelhet handlar pm3 om att få er styrning och prioritering av uppdragsportföljen att fungera, såväl idag som på sikt. Att välja pm3 innebär att modellen måste tillämpas – inom ett område eller på helheter. Oavsett måste pm3 integreras med andra styrmodeller och arbetsformer. Med pm3 licens som utgångspunkt hittar ni snabbare och enklare den tillämpning som passar era behov.

I licensen har vi paketerat våra erfarenheter från tjugo års arbete och hundratals uppdrag inom portfölj- och förvaltningsstyrning. Bli licenskund idag och få bästa möjliga förutsättningar att skapa effektiv styrning och prioritering i uppdragsportföljen.

Vad innehåller pm³ Licens?

En gedigen kunskapsbank under ständig utveckling

I årets release, Licens 2019, har fokus varit att underlätta kunskapsspridning. Ett helt nytt kommunikationsmaterial har tagits fram för att förankra övergripande kunskap om pm3 på alla nivåer inom organisationen. Licensen innehåller:

  • Modellbeskrivning 2019 – pm3 är uppbyggd av fyra modellkomponenter samt vilar på ett antal grundläggande perspektiv och principer. Dessa beskrivs närmare i modellbeskrivningen.
  • Stöd för tillämpning och styrning – i form av 13 guider för införande, tillämpning och uppföljning av styrningen enligt pm3.
  • Stöd för kompetensutveckling – i form av utbildningsmaterial, pm3-nätverket, pm3 support och FAQ
  • Mallbibliotek – ett 30-tal lättillgängliga mallar som trots sin enkelhet ger organisationen ett tryggt stöd gällande den periodiserade och löpande styrningen. Enkla verktyg som skapar riktning och resultat.

Få en detaljerad översikt över licensmaterialet.

Kompetensutveckling genom ett professionellt nätverk

Som licenstagare ingår en plats i vårt användarnätverk som är ett forum att diskutera tillämpning, avsteg, modellsamverkan eller andra kritiska frågeställningar. Användarnätverket innehåller bland annat:

  • Två årliga heldagskonferenser där vi från På presenterar nyheter, trender och fyller på med kunskap som får er styrning fungera bättre. Någon av medlemsorganisationerna bidrar alltid med en presentatation och vi skapar gott om utrymme för erfarenhetsutbyte.
  • Två kompletterande halvdagsworkshops med fokus på aktuella frågeställningar, trender och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om pm3-nätverket.

…och dessutom flera andra förmåner & möjligheter

Ta del av ett antal exklusiva förmåner och möjligheter som förenklar er vardag med förvaltnings- och portföljstyrning ytterligare.

  • Support & handledning  – fri tillgång att vända er till oss vid frågor gällande tolkning av pm3-modellen eller andra licensrelaterade funderingar.
  • Exklusiva rabatter – 10 % rabatt på vårt stödverktyg pm3 online som hjälper er att löpande styra, prioritera och rapportera effektivt. För den person som är mottagare av pm3 licens erbjuder vi dessutom 10 % rabatt på alla utbildningar via vår utbildningspartner Dataföreningen Kompetens.
  • Avropa konsultation – för er inom offentlig sektor ger licensen även en möjlighet att avropa konsultation från På AB kopplat till licensens innehåll.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.