pm³ licens

Tjugo års erfarenhet inom styrning och samverkan, i era händer

Gemensam styrning och uppföljning av hela uppdragsportföljen, förvaltning och utveckling, har visat sig ge ökat kundvärde och stora konkurrensfördelar för organisationer. pm³ licens är ett omfattande stöd för er som arbetar med – eller överväger att införa – styrning enligt pm³.

I all enkelhet handlar pm³ om att få er styrning och prioritering av uppdragsportföljen att fungera – varje dag. Att välja pm³ innebär att modellen måste tillämpas. pm³ kan tillämpas inom ett område eller på helheter. Oavsett måste pm³ integreras med andra styrmodeller och arbetsformer. Med pm³ licens som utgångspunkt hittar ni snabbare och enklare den tillämpning som passar era behov.

I licensen har vi paketerat våra erfarenheter från tjugo års arbete och hundratals uppdrag inom portfölj- och förvaltningsstyrning. Bli licenskund idag och få bästa möjliga förutsättningar att skapa effektiv styrning och prioritering i uppdragsportföljen.

Vad innehåller pm³ licens?

Få en gedigen kunskapsbank under ständig utveckling

I årets release, Licens 2018, har fokus varit att förtydliga, förenkla och renodla beskrivningen av modellen. Vi tar tydligare avstamp i skillnaden mellan modell och tillämpning av modellen. Vi har även utvidgat beskrivning för styrning av förvaltning såväl som utveckling. Modellbeskrivningen är omskriven och nya perspektiv och förhållningssätt framlyfta. Licensen innehåller:

  • Modellbeskrivning 2018 – pm³ är uppbyggd av fyra modellkomponenter samt vilar på ett antal grundläggande perspektiv och principer. Dessa beskrivs närmare i modellbeskrivningen.
  • Stöd för tillämpning och styrning – i  form av guider för införande, tillämpning och uppföljning av styrningen enligt pm³.
  • Stöd för kompetensutveckling – i form av utbildningsmaterial, pm³ Användarförening, pm³ support och FAQ
  • Mallbibliotek  alla pm³ mallar finns samlade i ett mallbibliotek där mallarnas syfte och användningsområde beskrivs.

Få en översikt över hela licensmaterialet här.

Kompetensutveckling genom ett professionellt nätverk

Som licenstagare ingår en plats i vårt användarnätverk som är ett forum att diskutera tillämpning, avsteg, modellsamverkan eller andra kritiska frågeställningar. Användarnätverket innehåller bland annat:

  • Delta vid två årliga heldagskonferenser – där vi presenterar nyheter, trender och fyller på med kunskap som får er styrning fungera bättre. Vi skapar utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner som bidrar till individens personliga utveckling.
  • Två kompletterande workshops med fokus på aktuella frågeställningar, trender och genomföranden genomför vi två kortare träffar med erfarenhetsutbyten.

…och dessutom flera andra förmåner & möjligheter

Ta del av ett antal exklusiva förmåner och möjligheter som förenklar er vardag med förvaltnings- och portföljstyrning ytterligare.

  • Support & handledning  – fri tillgång att vända er till oss vid frågor gällande tolkning av pm3-modellen eller andra licensrelaterade funderingar.
  • Exklusiva rabatter – 50 % rabatt för ytterligare deltagare i användarföreningen samt 10 % rabatt på vårt stödverktyg pm3 online som hjälper er att löpande styra, prioritera och rapportera effektivt.
  • Avropa konsultation – för er inom offentlig sektor ger licensen även en möjlighet att avropa konsultation från På AB kopplat till licensens innehåll.

Skriv ut informationsblad om pm³ licens och pm³ användarförening.

Vill ni veta mer?

Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.