pm³-material

Här hittar du informationsblad, whitepapers och annan intressant läsning inom området förvaltningsstyrning och närliggande områden.

Framgangsfaktorer2

pm3 – viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar

Fem_vanliga_problem2

Fem vanliga problem inom
systemförvaltning & hur de kan lösas

stabilitet

Nybörjare? En introduktion till
varför förvaltningsstyrning behövs

infografik_pm3monitor

pm3 – varför, hur
och med vilka resultat?

pm3licens2018

pm3 licensen 2018

pm3femminuter2018

pm3 på fem minuter

bild wp infraobjekt

Styrning av IT-infrastrukturella förvaltningsobjekt

wp portfoljstyrning

Portföljstyrning ur ett organisationsevolutionärt perspektiv