Vad är pm3 licensen?

I en verklighet som ständigt förändras kan en organisation med hjälp av pm³ licensen säkerställa ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för förvaltningstyrning och portföljstyrning. pm3 licensen stöttar er organisation genom hela processen, från när ni står inför beslut om ett pm³-införande genom förändringsarbetet och till den löpande styrningen.

I årets release, Licens 2018, har fokus varit att förtydliga, förenkla och renodla beskrivningen av modellen. Vi tar tydligare avstamp i skillnaden mellan modell och tillämpning av modellen. Vi har även utvidgat beskrivning för styrning av förvaltning såväl som utveckling. Modellbeskrivningen är omskriven och nya perspektiv och förhållningssätt framlyfta.

Varför ska din organisation vara pm3 licenskund?

  • Ni slipper lägga tid och resurser på att förvalta och vidareutveckla en egen modell
  • Ni är alltid först med att ta del av det senaste inom området – såväl praktisk erfarenhet som akademisk forskning inom ämnet
  • Ni är anslutna till de facto standard för förvaltningsstyrning vilket bland annat innebär att ni säkerställer en effektiv styrning och får möjlighet att nätverka och dela erfarenheter med andra organisationer som använder pm³.
  • Ni får tillgång till modell och stöd för tillämpning och kompetensutveckling för såväl införande som styrning enligt pm³. Detta stöd vägleder på ett strukturerat sätt din organisation genom arbetet som bygger på best practice och säkerställer effektivitet.
  • Ni får ett medlemskap pm³ Användarförening som är ett professionellt nätverk med andra organisationer som använder pm³. Vid dessa nätverksträffar tar ni del av det senaste inom området förvaltnings- och portföljstyrning och närliggande områden
  • Ni har fri tillgång till pm³ support från På AB i frågor kring modell och övrigt licensinnehåll
  • Ni får tillgång till utbildningsmaterial i form av böcker och Powerpoints
  • Licensavtalet ger dig även möjlighet att avropa konsultstöd från På AB kopplat till licensens innehåll

pm3 licensens innehåll

I bilden nedan illustreras innehållet i Licens 2018. Klicka här för en mer detaljerad beskrivning av licensinnehållet.

licensbild hemsida 2

På AB äger och förvaltar pm³ samt tillhörande guider, verktyg och mallar som ingår i pm³ licensen. Licensinnehållet är skyddat av upphovsrätt och för användning krävs pm³ licens från På AB. Kontakta oss för mer information om pm³ licensen.