Vad är pm3 licensen?

I en verklighet som ständigt förändras kan en organisation med hjälp av pm3 licensen säkerställa ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för förvaltningstyrning och portföljstyrning. pm3 licensen stöttar er organisation genom hela processen, från när ni står inför beslut om ett pm3-införande genom förändringsarbetet och till den löpande styrningen.

Genom pm3 licensen får din organisation tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg i elektronisk form. En ny version släpps varje år. Alla organisationer med pm3 licens är också medlemmar i vår användarförening och har tillgång till fri pm3 support.

Varför ska din organisation vara pm3 licenskund?

  • Ni slipper lägga tid och resurser på att förvalta och vidareutveckla en egen modell
  • Ni är alltid först med att ta del av det senaste inom området – såväl praktisk erfarenhet som akademisk forskning inom ämnet
  • Ni är anslutna till de facto standard för förvaltningsstyrning vilket bland annat innebär att ni säkerställer en effektiv styrning och får möjlighet att nätverka och dela erfarenheter med andra organisationer som använder pm3
  • Ni får tillgång till modell, metoder, mallar och verktyg för såväl införande som styrning enligt pm3. Dessa processer och metoder vägleder på ett strukturerat sätt din organisation genom arbetet som bygger på best practice och säkerställer effektivitet.
  • Ni är medlemmar i vår pm3 användarförening och får träffa och utbyta erfarenheter, med andra organisationer som använder pm3. Vid dessa nätverksträffar tar ni del av det senaste inom området förvaltnings- och portföljstyrning och närliggande områden
  • Ni har fri tillgång till pm3 support från På AB i frågor kring modell och övrigt licensinnehåll
  • Ni får tillgång till utbildningsmaterial i form av böcker och Powerpoints
  • Licensavtalet ger dig även möjlighet att avropa konsultstöd från På AB kopplat till licensens innehåll

pm3 licensens innehåll

I bilden nedan illustreras innehållet i licensen. Klicka här för en mer detaljerad beskrivning av licensinnehållet.

pm3-2017-mappstruktur

På AB äger och förvaltar pm3 samt tillhörande metoder, verktyg och pm3 mallar som ingår i licensen. Licensinnehållet är skyddat av upphovsrätt och för användning krävs pm3 licens från På AB. Kontakta oss för mer information om pm3 licensen.