Vi får din styrning att fungera i praktiken

På resan mot ökad styrbarhet och effekthemtagning är det vanligt att stöta på ett antal utmaningar. Det kan röra sig om att:

  • Det saknas en strukturerad modell för förvaltningsstyrning
  • Det finns ett tillfälligt behov av en förvaltningsledare
  • Det finns utmaningar kring effekthemtagningen av utvecklingsinitiativ och frågor kring om organisationen får ut maximal verksamhetsnytta för pengarna
  • Det saknas struktur för hur verksamhet och IT ska arbeta mot samma mål
  • Modeller och ramverk för IT-styrning hänger inte ihop med övrig styrning
  • Kostnaderna för förvaltningsverksamheten ökar på bekostnad av innovationskraften
  • Det finns en önskan om att få ut mer effekt av styrgruppsarbetet

Brottas ni med någon eller flera av situationerna ovan och har ett behov av en pm3-konsult? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur våra erfarna På-konsulter kan hjälpa till. 

Klicka på de olika bladen i bilden till vänster för att läsa mer om respektive område och för att ta del av några praktiska exempel!

Om att anlita en pm3-konsult från På
På AB äger, förvaltar och utvecklar modellen pm3 vilket innebär att vi alltid baserar våra konsultinsatser på den senaste forskningen och våra gedigna erfarenheter inom området. Vi kan erbjuda våra kunder stöd i såväl etableringen av modellen som med tillfällig bemanning av olika roller eller coachning. Vi hjälper våra kunder till uppnådd målbild genom ett förändringsarbete som säkrar effekthemtagning på både kort och lång sikt.

Genom att ha stöttat hundratals organisationer med allt från 70 till 60 000 anställda i såväl införanden som praktisk, daglig förvaltningsstyrning har vi en unik erfarenhetsbank kring hur du får förvaltningsstyrning att fungera på alla nivåer i organisationen. Hos På arbetar vi mycket med erfarenhetsutbyte och erbjuder därmed våra kunder hela företagets kompetens inom ramen för ett givet uppdrag. I vårt arbete kombinerar vi vår spetskompetens inom pm3 med andra modeller och ramverk (se bilden ovan), i syfte att skapa en tillämpning av pm3 som fungerar i praktiken och som genererar nytta för kunden.