Modellen pm³

Framgångsfaktorer pm³

När en modell blir en accepterad standard är det ibland lätt att glömma vad som tog den dit. Det finns en risk i att endast ställa sig frågan ”vad säger modellen?” – istället för att fundera på ”varför?”. När modellen tillämpas är det viktigt att fokusera på de fundamentala principer som ligger till grund för modellens uppbyggnad och grundsyn. Detta för att säkerställa en ändamålsenlig tillämpning och en varaktig förändring.

Nedanstående pusselbitar är viktiga principer för framgångsrik förvaltningsstyrning enligt pm3. 

  • Utgå från verksamhetsperspektivet. För att möta verksamhetens behov och tillhandahålla ett stöd både idag och imorgon är det viktigt att utgå från verksamhet och processer snarare än organisation och teknisk lösning när styrningen organiseras.
  • Verksamhetsutveckling = it-utveckling. Idag är verksamhetsutveckling och it-utveckling synonymt. För att lyckas behöver dessa två perspektiv hänga samman.
  • Kartlägg verksamhets- och it-komponenter. Med hjälp av pm3 samförvaltas såväl verksamhetsprocesser som it-system för att säkerställa ett så bra stöd som möjligt för verksamheten.
  • Samstyr förvaltning och utveckling. Förvaltning och utveckling är två sidor av samma mynt. Båda verksamheterna strävar mot samma mål, nyttjar samma resurser och har samma beslutsfattare. För att säkerställa rätt prioriteringar bör dessa två verksamhetstyper samstyras.
  • Uppdragsstyr portfölj och förvaltning. Precis som vilken annan verksamhet som helst kan förvaltningen planeras och målstyras. Det är viktigt att förvaltningsverksamhet är transparent och kopplad till organisationens övergripande mål och strategier.
  • Säkerställ det affärsmässiga perspektivet. I förvaltning finns två perspektiv: verksamhetsperspektivet och it-perspektivet. Bägge måste säkerställas samtidigt som god inställning och beteende hos involverade parter är en förutsättning för fungerande styrning och samverkan.
  • Säkerställ nivåindelad styrning. pm3 är en modell som knyter samman strategisk och operativ nivå. För att lyckas med styrningen behöver organisationens olika nivåer knytas samman så att rätt beslut fattas på rätt nivå.
  • Hitta balans mellan styrning och samverkan. pm3 är en modell för såväl styrning som samverkan. För att få ut rätt effekter är det viktigt att hitta en balans mellan dessa och inte få slagsida i det ena eller andra.
  • Förvaltningsorganisation som komplement till linjestruktur. Många inblandade parter kräver samordning och samverkan. Linjeorganisationen är inte tillräckligt kraftfull som styrmekanism och behöver kompletteras med en virtuell samverkansstruktur.

Funderar du på hur pm3 skulle kunna implementeras i din organisation? Tveka inte att kontakta oss hos På AB.

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.