Nya tider - ny webbplats!

5 juni 2019

De senaste åren har varit spännande för På. Marknadens ökade efterfrågan av att integrera olika styrformer har breddat vår affär och öppnat upp för nya tjänsteområden. Från att historiskt varit tätt förknippade främst med pm3 och förvaltningsstyrning har vi nu god erfarenhet och spetskompetenser för att ta oss an fler uppdragstyper inom styrning.

Förändringarna till trots står vi nämligen fortsatt starka i övertygelsen om att våra grundläggande synsätt är mer relevanta än någonsin. Att styrning behöver vara:

  • hållbar och konsekvent över tid
  • både stabil och agil
  • tydlig och samtidigt flexibel
  • samt möjliggöra god tvärfunktionell samverkan

Dessa grundläggande synsätt som vår styrmodell pm3 vilar på och som format oss som bolag, är vi stolta över och bär med oss in i framtiden. Det ger oss också förmågan att hjälpa dig att uppnå hållbar styrning och samverkan där den behöver existera hos er.

I vår kommunikation vill vi förtydliga just bredden i vårt erbjudande samtidigt som vi fortsatt har en fot i pm3.

Varmt välkommen till vår nya webbplats!

Gå till startsidan.

/På AB