Om På AB

Vi drivs av att få hjälpa våra kunder förverkliga sina strategier, nå sina mål och öka sin verksamhetsnytta – helt enkelt bli lite bättre varje dag!

Med vår hjälp blir det komplexa lite enklare

Hos oss hittar du ett 20-tal konsulter som alla delar en passion för att göra det enklare för våra kunder att bli framgångsrika genom integrerad styrning och samverkan. Vi hjälper er att sätta styrningen i rätt sammanhang och att skapa fungerande tillämpningar. Leveransen till er kund, slutkunden eller medborgaren, är alltid i fokus. Men vi lägger också stor kraft på internt kunskapsutbyte och samarbete. Anlitar du en På-konsult kan du därmed alltid känna dig trygg med att få tillgång till hela bolagets kunskapskapital.

Vår historia, sprungen ur forskning samt över tjugo års erfarenheter, tillsammans med vår ständiga utveckling i takt med omvärlden, gör att vi kan erbjuda beprövade, kvalitativa samt innovativa tjänster och produkter som möter organisationers behov av såväl stabil som agil verksamhetsstyrning och utveckling – alltid med kundens framgång som vår första prioritet. Våra konsulter är certifierade i förvaltningsledning, förändringledning, projektledning, ITIL, agila metoder samt pm3-etablering.

Våra förhållningssätt

Framgång för kunden

Vår starkaste drivkraft är kundens framgång. Vi tror på hållbara lösningar som är stabila över tid i en föränderlig värld. Vi tror på att stärka kundens förmåga att vara framgångsrik.

Vi tar ställning och är affärsmässiga för att skapa lösningar där våra kunder upplever ett värde i det vi levererar.

All utveckling börjar med en undran

Att fråga, lyssna och lära av andras och egna erfarenheter bidrar till att vi ständigt utvecklas.

Vi tror att utveckling sker när vi utmanar oss, utforskar och sätter mångårig erfarenhet i nya sammanhang.

Vi hjälps åt

Vi hos På hjälps alltid åt. Gemensamt tar vi oss an alla utmaningar och möjligheter.

Det blir inte bara roligare att arbeta tillsammans, samverkan leder verkligen till ett förbättrat resultat och bättre kvalitet. Det är vår övertygelse.

En fot i pm3

Vi har alla en förståelse för och kunskap om pm3-modellen och förhåller oss till den oavsett var vi verkar.

Vi sätter styrningen i rätt sammanhang och skapar fungerande tillämpningar för kunden.

Vi värnar om vår historia och bär vår framgång in i framtiden.

Historien om På och pm3

Är du nyfiken på hur bolaget På bildades och pm3's utveckling? Följ med på resan från systemförvaltning till dagens fokus på integrerad styrning och samverkan.

På startades 1997 av Malin Nordström och Tommy Welander. De hade under flera år studerat förvaltningsverksamheter och bedrivit förändringsarbeten kring förvaltning. Slutsatsen av dessa studier var avsaknad av styrbarhet. Forskning bedrevs inom området och tillsammans med På:s praktiska erfarenheter kombinerades förvaltningsstyrning med ett affärsmässigt perspektiv. pm3 lanserades år 2006 som något unikt på marknaden.

Sedan 2011 ägs På AB av Johan Fransson som även är VD. Under Johans ledning arbetar På outtröttligt för att utveckla pm3 i takt med omvärlden och kundernas behov inom området styrning och samverkan. Ambitionen är att öppna upp, förenkla, även fortsättningsvis hämta inspiration från det akademiska och fokusera på det praktiska som bevisat ger resultat.

Bolaget På består idag av ett drygt 20-tal konsulter och fokus har vidgats från enbart objektstyrning till fokus på integrerad styrning och samverkan i ett bredare perspektiv. Läs mer om våra tjänster. En hel del har ändrats sedan 1997, men en sak är sig lik: vi är fortfarande övertygade om att samverkan är ett kraftfullt verktyg för att nå framgång!

Vår framtid

Vår vision är att alla organisationer är framgångsrika genom hållbar styrning och samverkan.

Vi drivs av att ständigt utvecklas och förbättras tillsammans med och för våra kunder. Vi har en uttalad tillväxtstrategi vad gäller våra medarbetare, samarbetspartners, vår marknad och våra erbjudanden – alla viktiga komponenter i vårt ekosystem runt Hållbar styrning och samverkan.

Genom hållbar styrning och samverkan förstärker vi organisationens anpassningsförmåga och förmågan att vända oväntade utmaningar till förnyelse och innovativt tänkande, det vill säga möjlighet att hantera förändring och fortsätta utvecklas – stabilitet och agilitet i samverkan.

Vill du bli en av oss?Läs mer om våra tjänster