Välkommen på digital sommarträff med pm3-nätverket 

Den 15 juni mellan 9 och 12 är det dags för en ny digital nätverksträff. Vi kommer att prata mer om senaste uppdateringen av pm3-modellen, sammanfatta samtalen från förra träffen samt prata målstyrning. Ansökan sker längre ner, väl mött!

Innehåll den 15 juni

Erfarenhetsutbyte
På förra träffen kunde ni delta i olika diskussionsrum. Den här gången återkopplar På:s regionchefer Andres Fahlgren och Richard Tonyson från dessa samtal samt delar med sig av På:s erfarenheter inom områdena:

- Överlämning av projekt till förvaltningen – vad är lyckade och mindre lyckade lösningar?
- Rollen som objekt/förvaltningsledare – vilka utmaningar och möjligheter finns?
- Portföljstyrning – hur får vi det att fungera i praktiken?
- Målhantering och -styrning – hur formulerar vi mål och kommer framåt?

Vikten av att utveckla sin målstyrning
Klassisk ekonomistyrning funderade så länge kunderna anpassade sig efter produktionsleden. Idag är läget omvänt. Kunder och medborgare utföra själva en stor del av tjänsterna och ställer krav på smidiga lösningar. Det är inte linjeorganisationens processer som ska effektiviseras och utvärderas, utan målgruppens. Därför behöver målstyrningen också förändras och utgå ifrån rätt förutsättningar. På:s vd Johan Fransson reflekterar över ämnet och ger några tankar på vägen.

Fördjupning av årets uppdatering av pm3
Jenny Ljung och Lisa Wolff Foster från På kommer att ge en översikt av de viktigaste förändringar i pm3-modellen 2023 som lanserades i april. De kommer att fördjupa  resonemangen kring hur pm3 skapar systematik kring det som är svårt att lösa i linjen, att styra och hantera portföljen och hur objektprodukter är ett verktyg för att bli ännu mer träffsäker i sina prioriteringar. Allt för att nå målen för digitalisering.

Anmälan

Tillhör du en organisation som har licens är du varmt välkommen att anmäla dig längst ner på sidan. Ni kan delta med så många personer ni önskar från er organisation, men varje deltagare behöver göra en egen anmälan.

Nätverksträffarna är exklusiva för organisationer med pm³-licens och är till för att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och utvecklas inom styrning och samverkan. Kommer du från en organisation som inte har pm³ Licens än men är intresserad av vad det innebär kan du läsa mer och kontakta oss här.

Hör av dig om du har några frågor - annars ses vi!

Kontakt: licens@pm3.se eller 08-544 961 70