Fyra vanliga missuppfattningar om pm3 och agilt arbetssätt

Arbetar du inom en organisation där det är aktuellt att kombinera pm3 med agilt arbetssätt? Läs denna artikel för att få reda några vanliga missuppfattningar.

1. Att arbeta agilt kräver ingen planering

Innebär agilt arbetssätt att du kan ”ta dagen som den kommer”, säga att du inte hann med det som skulle göras och att resurserna läggs i en säck för att du senare ska överraskas med vad du fick för pengarna? Naturligtvis inte.

Inom agilt arbetssätt finns en tydlig planering som teamet gör tillsammans på daglig basis genom morgonmöten. Under dessa möten planeras vad man skall hinna med under närmsta sprint som varar i två till fyra veckor. När sprinten är klar utvärderas huruvida planeringen var korrekt och vad som behöver justeras. Det finns dessutom en övergripande plan, en roadmap, som löper ca ett halvår framåt och pekar ut i vilken riktning teamet ska. Denna roadmap känner teamet till mycket väl och alla arbetar för att den ska realiseras.

2. pm3 och agilt ska lösa samma problem

Är det onödigt att din organisation ska arbeta efter både modellen pm3 och agilt arbetssätt eftersom de löser samma problem? Nej, så är det inte.

pm3 är en förvaltningsstyrningsmodell som fokuserar på vad vi ska åstadkomma. Agilt arbetssätt hjälper till med hur vi på ett effektivt sätt kan ta oss fram dit. pm3 tillhandahåller en struktur för att hjälpa din organisation att vara samsynkade gällande vad som ska göras. SCRUM är ett exempel på en utvecklingsmodell som hjälper till med hur du kan utveckla på ett bra sätt.

3. Förvaltningen styr aktiviteter som är skapade förra året

Hävdar pm3 som modell att du ska planera in aktiviteter tolv månader framåt när du gör din förvaltningsplan? Nej, så är det inte.

Förvaltningsplanen ska innehålla en inriktning på vad som skall göras, t.ex hur många personer som ska involveras. Våga bygga mål och budget på en övergripande nivå. Aktiviteter växer fram när arbetet som ska utföras närmar sig.

4. Det går inte att kombinera en strukturmodell som pm3 med en lättrörlig modell som agilt arbetssätt

Att pm3 är stelbent är en missuppfattning. Genom att ha en tydlig riktning kan du också ändra kurs vid behov. Det finns ibland en uppfattning att förvaltningsplanen ska vara ”lag”. Tanken med strukturen i pm3 är att säkerställa att vi gör rätt saker. Därför finns det även processer som hanterar att ta nya beslut under resans gång. Men genom att ha en plan säkerställer vi att vi är på väg åt rätt håll.

Exempel på kombinationer av pm3 och agilt arbetssätt är:

  • Ändringshantering i pm3 är utvecklingsaktiviteter och läggs i Product Backlog
  • Användarstödet i pm3 ingår ofta i de agila sprintarna
  • Förvaltningsstyrning i allmänhet hanteras ofta på en KANBAN