Maria Nelsson ny VD hos På AB

I vår ambition att fortsatt växa och vidareutveckla företaget och pm3®-modellens unika position tar vi nu nästa strategiska steg och tillsätter ny VD. Under 20 år har vi varit marknadsledare och drivit utveckling av strukturer för verksamhetsstyrning och prioritering i Sverige. Nu kliver vi in i nästa fas och från 1 september tar Maria Nelsson över chefsrollen efter Johan Fransson, som fortsatt kommer ha ett strategiskt fokus i rollen som styrelseordförande.

Maria Nelsson har lång erfarenhet av både konsultyrket och chefsrollen, och har de senaste 20 åren kombinerat dessa två roller i sina uppdrag. Närmast kommer Maria från 3gamma där hon haft rollen som regionchef för Stockholm. Innan dess har hon arbetat på flera konsultbolag såsom Accenture och PA Consulting.
– Jag drivs av att förstå kunders utmaningar och förbättra verksamheter. Att vara linjechef är lite samma sak – att få medverka till att utveckla individers potential, berättar Maria.

STARKT VARUMÄRKE MED POTENTIAL

Att det finns en tydlig strategi inom företaget kring en bredare positionering på marknaden samt tillväxt, är några av anledningarna till att Maria valde VD-uppdraget. Maria imponeras av att bolaget lyckats etablera pm3 som en branschstandard och ser ytterligare potential.
– pm3 är för många starkt förknippat med förvaltningsstyrning, men jag ser en stor potential kring förbättrad styrning i många andra delar av verksamheter. Med På:s unika position på marknaden – både gentemot it och verksamhet – har vi möjlighet att stötta kunder i deras nya utmaningar kring bland annat digitalisering. Jag ser en stor potential att kunna göra mer för våra befintliga kunder men även att vi kan växa inom andra sektorer exempelvis inom bankvärlden där jag själv har lång erfarenhet, fortsätter Maria.

HETEROGENA TEAM SKAPAR MERVÄRDE FÖR KUND

En erfarenhet Maria tar med sig in i sitt nya uppdrag är vikten av att arbeta i heterogena team.
– Det är när vi bejakar våra olikheter, förstår och fokuserar på våra olika styrkor som vi lyckas med att skapa riktigt starka team som uträttar storverk för kund, säger hon. Det är med den passionen som vi gör skillnad.
– Jag hoppas att våra kunder kommer märka att det finns mycket mer att göra tillsammans med oss, att pm3 och På är mer.